Přeskočit na hlavní obsah

Toxikologie a molekulární epidemiologie

Výzkumné oddělení

Skupinová fotografie pracovníků oddělení

Oddělení se zabývá studiem toxických účinků vyráběných nanočástic i jemných částic z ovzduší v lidských buněčných liniích a v 3D plicních modelech (systém MucilAirTM). V molekulárně-epidemiologických studiích je hodnocen vliv znečištěného životního prostředí na člověka. Výzkum se též věnuje kmenovým buňkám a jejich roli při hojení a regeneraci poškozených tkání. Používané metody zahrnují stanovení cytotoxicity, detekci oxidačního poškození makromolekul (ELISA), změny integrity DNA (kometový test, analýza mikrojader a chromozomálních aberací), genové a proteinové exprese (RT-PCR, NGS, Western blotting), epigenetických parametrů (miRNA, metylace DNA) a reparace DNA.

Pracovníci

Zástupce vedoucího oddělení

RNDr. Michal Šíma, Ph.D.

Vědečtí pracovníci

RNDr. Pavel Rössner, Ph.D.

RNDr. Antonín Ambrož, Ph.D.

Ing. Hana Barošová, Ph.D.

Mgr. Barbora Heřmánková, Ph.D.

prof. RNDr. Vladimír Holáň, DrSc.

Mgr. Kateřina Hoňková, Ph.D.

Mgr. Eliška Javorková, Ph.D.

Ing. Zdeněk Krejčík, Ph.D.

Mgr. Helena Líbalová, Ph.D.

Na mateřské dovolené

doc. RNDr. Stanislav Pavelka, CSc.

Mgr. Jitka Pavlíková, Ph.D.

Mgr. Andrea Rössnerová, Ph.D.

Mgr. Jitka Sikorová, Ph.D.

RNDr. Michal Šíma, Ph.D.

Ing. Jan Topinka, CSc., DSc.

Mgr. et Ing. Táňa Závodná, Ph.D.

Postgraduální studenti

Mgr. Tereza Červená

Mgr. Kateřina Palacká

Mgr. Zuzana Šímová

Odborní pracovníci

Ing. Fatima Elzeinová

RNDr. Irena Chvojková

Mgr. Hasmik Margaryan

Mgr. Alena Milcová

Mgr. Zdeněk Novák

Mgr. Zuzana Nováková

Mgr. Michaela Sobotková

Ing. Věra Topinková

Ing. Anežka Vimrová, M.Sc.

Mgr. Kristýna Vrbová

Významné výsledky


Vliv extrahovatelné organické hmoty z emisí benzínu a alternativního paliva na bronchiální buněčné modely (BEAS-2B, MucilAir™)

Znečištěné ovzduší způsobené silniční dopravou má nepříznivý dopad na životní prostředí a také na lidské zdraví. Ve studii jsme se zaměřili na extrahovatelnou organickou hmotu z emisí z paliv s různým obsahem ethanolu. Měřili jsme jejich cytotoxicitu, kvantifikovali jsme produkci mucinu a reaktivních forem kyslíku, detekovali jsme zlomy DNA a také jsme provedli analýzu exprese vybraných genů po jednodenní a pětidenní expozici lidských bronchiálních epiteliálních buněk (BEAS-2B) a 3D buněčných modelů z lidských dýchacích cest. Naše výsledky naznačují, že delší expozice má silnější vliv na vybrané parametry cytotoxicity, zatímco vliv na produkci reaktivních forem kyslíku a integritu DNA byl omezený.

Schéma specificky deregulovaných genů. Detailní popis naleznete pod obrázkem.

Počty specificky deregulovaných genů po porovnání pětidenní s jednodenní expozicí. Při porovnání pětidenní a jednodenní expozice buněčného modelu MucilAir™ organické hmotě z emisí paliva E5 nebyly detekovány žádné deregulované geny; naopak u buněk BEAS-2B došlo po stejné expozici k deregulaci 13 genů. Organická hmota z paliva E20 způsobila deregulaci 5 genů u modelu MucilAir™ a 8 genů u BEAS-2B při porovnání pětidenní s jednodenní expozicí.

 

Publikace:

Šíma, M., Červená, T., Elzeinová, F., Ambrož, A., Beránek, V., Vojtíšek-Lom, M., Kléma, J., Ciganek, M., Rössner, P.: (2022) The impact of extractable organic matter from gasoline and alternative fuel emissions on bronchial cell models (BEAS-2B, MucilAir™). Toxicology in vitro. 80: 105316. doi: 10.1016/j.tiv.2022.105316. Epub 2022 Jan 21. PMID: 35066112.


Projekty

Poskytovatel

Rok

Publikace