Přeskočit na hlavní obsah

Buněčná neurofyziologie

Výzkumné oddělení

Skupinový portrét týmu z Oddělení buněčné neurofyziologie.

Zabývá se studiem morfologických a elektrofyziologických vlastností gliových buněk, především astrocytů a polydendrocytů (známých též jako NG2 gliové buňky). Jejich funkce zkoumá v patofyziologii centrálního nervového systému, jako jsou fokální mozková ischemie, amyotrofická laterální skleróza, Alzheimerova choroba, schizofrenie či tumorigeneze. Za využití geneticky modifikovaných myších kmenů a nových technologií speciálně vyvinutých k výzkumu gliových buněk studuje roli iontových a vodních kanálů ve vzniku mozkového edému a v post-ischemické regeneraci. Dále zkoumá úlohu Wnt signální dráhy v neurogenezi a gliogenezi po ischemickém poškození mozku, a to na úrovni jednotlivých buněk.

Pracovníci

Zástupce vedoucího

Mgr. Jana Turečková, Ph.D.

Vědečtí pracovníci

Ing. Miroslava Anděrová, CSc.

RNDr. Martina Chmelová, Ph.D.

doc. Ing. Daniel Jirák, Ph.D.

Mgr. Ján Kriška, Ph.D.

Mgr. Jana Turečková, Ph.D.

Ing. Lukáš Valihrach, Ph.D.

doc. MUDr. Lýdia Vargová, Ph.D.

Postgraduální studenti

Mgr. Tereza Filipi

Mgr. Alice Foltýnová

Mgr. Zuzana Heřmanová

Mgr. Tomáš Knotek

Valeria Marchetti, MSc.

Mgr. Ondřej Vaňátko

Mgr. Natalia Ziólkowska

Mgr. Natália Sirotová

Pregraduální studenti

Bc. Monika Kubísková

Techničtí pracovníci

Ing. Markéta Hemerová

Helena Pavlíková

Významné výsledky


Změněná schopnost hipokampálních astrocytů měnit a regulovat svůj buněčný objem v trojitě transgenním myším modelu Alzheimerovy choroby

V této studii jsme ukázali, že kombinace tří mutací (APP Swedish, MAPT P301L a PSEN1 M146V) v myším modelu Alzheimerovy choroby vede ke strukturálním změnám v extracelulárním prostoru, které se liší od změn pozorovaných při fyziologickém stárnutí. Domníváme se, že důvodem je jednak atrofie buněčných elementů (především gliových buněk) a jednak změny složení extracelulárního prostoru vedoucí ke zvýšení počtu difúzních bariér.

Schéma popisující hlavní změny v expresi astrocytárních kanálů/transportérů a struktuře extracelulární matrix. Detailní popis naleznete pod obrázkem.

Schéma popisující hlavní změny v expresi astrocytárních kanálů/transportérů a struktuře extracelulární matrix vedoucí k rozdílné schopnosti astrocytů vychytávat ionty a neurotransmitery z extracelulárního prostoru (ECS) a regulovat svůj buněčný objem. Schematické znázornění morfologických změn astrocytů, struktury extracelulární matrix a změn v expresi astrocytárních kanálů a transportérů u Ctrl (A) a trojitě transgenního (3xTgAD) myšího modelu Alzheimerovy choroby (B).

 

Spolupráce:

Biotechnologický ústav AV ČR, v.v.i.

Publikace:

Turečková, J., Kamenická, M., Koleničová, D., Filipi, T., Heřmanová, Z., Kriška, J., Mészárošová, L., Pukajová, B., Valihrach, L., Androvič, P., Žucha, D., Chmelová, M., Vargová, L., Anděrová, M.: (2022) Compromised Astrocyte Swelling/Volume Regulation in the Hippocampus of the Triple Transgenic Mouse Model of Alzheimer’s Disease. Frontiers in Aging Neuroscience. 13: 783120.


Projekty

Poskytovatel

Rok

Publikace