Přeskočit na hlavní obsah

Regenerace nervové tkáně

Výzkumné oddělení

Skupinový portrét týmu z Oddělení regenerace nervové tkáně

Studujeme mechanismy onemocnění CNS, poranění mozku a míchy a neurodegenerativních onemocnění. S využitím různých typů kmenových buněk (mezenchymálních, nervových a indukovaných pluripotentních) se snažíme vytvářet in vitro 3D modely vhodné pro testování léků a výzkum nádorů mozku. Cílíme na zvýšení terapeutické aktivity mezenchymálních kmenových buněk prostřednictvím modulace jejich metabolismu a 3D mikroprostředí. Další směr výzkumu se zaměřuje na roli exozomů izolovaných z kmenových buněk v regeneraci poraněné míchy, rozvoji mozkových aneurysmat nebo mikroprostředí glioblastomů. Zároveň vyvíjíme novou diagnostickou metodu využívající miRNA ke stanovení závažnosti poranění míchy. Spolupracujeme s chemiky na vývoji polymerů podporujících regeneraci poraněné tkáně a na vývoji materiálů pro cílené doručování léčiv do glioblastomu a in vivo zobrazování. Ve spolupráci s Prof. Jamesem Fawcettem z University of Cambridge studujeme možnosti regenerace nervové tkáně s využitím virových vektorů pro přenos genů a manipulací s extracelulární matrix.

Pavla Jendelová

Vedoucí
doc. RNDr. Pavla Jendelová, Ph.D.

Zobrazit více

Pracovníci

Zástupce vedoucího oddělení

MUDr. Lucia Machová Urdzíková, Ph.D.

Vědečtí pracovníci

Mgr. Slaven Erceg, Ph.D.

doc. MUDr. Aleš Hejčl, Ph.D.

doc. RNDr. Pavla Jendelová, Ph.D.

Mgr. Kristýna Kárová, Ph.D.

MUDr. Petr Krůpa, Ph.D.

Mgr. Dana Mareková, Ph.D.

Mgr. Yuriy Petrenko, Ph.D.

Mgr. Olena Rohulska, Ph.D.

Mgr. Nataliya Romanyuk, Ph.D.

MUDr. Karolína Turnovcová, Ph.D.

MUDr. Lucia Machová Urdzíková, Ph.D.

Postgraduální studenti

Mgr. Ivan Arzhanov

Mgr. Kateřina Havelíková

Na mateřské dovolené

Mgr. Jarmila Havelková

Mgr. Lydia Knight

Mgr. Barbora Smejkalová

Na mateřské dovolené

Mgr. Kristýna Šintáková

Mgr. Vojtěch Šprincl

Mgr. Kateřina Štěpánková

Ing. Eliška Vavřinová

Pregraduální studenti

Bc. Zuzana Polčanová

Techničtí pracovníci

Michal Douděra

Karel Třešňák

Hana Vargošková

Významné výsledky


Perineuronální sítě ovlivňují paměť a učení po stažení synapsí

Existuje hypotéza, že oka v perineuronálních sítích (PNS), které obsahují synapse, mohou fungovat jako paměťové úložiště a že zůstávají stabilní po stažení synapsí (SS) způsobeném anoxií nebo hibernací. Zkoumali jsme prostorovou paměť před a po SS. Stažení synapsí způsobilo pouze mírný deficit paměti, který se nezhoršil rozrušením PNS. Po stažení synapsí došlo k obnovení paměti pouze u zvířat, u kterých chyběly PNS. Výsledky podporují roli PNS v učení, ale ne v ukládání dlouhodobé paměti.

Morrisovo vodní bludiště; účinky odstranění PNS na paměť před a po stažení synapsí způsobeném stavem podobným hibernaci (HLS). Chondroitináza (ChABC) rozpouštějící PNS byla aplikována po počátečním tréninku. Všechny myši se naučily úlohu najít ostrůvek (A). Hibernovaná zvířata vykazovala částečnou ztrátu paměti, ale ne na úroveň naivních zvířat (B). Během fáze opětovného učení (C, D) zvířata ve skupině HLS se znovu nenaučila úlohu. Hibernovaná zvířata léčená ChABC se však učila rychle (D).

Publikace:

Ružička, J., Dalecká, M., Šafránková, K., Peretti, D., Jendelová, P., Kwok, J.C.F., Fawcet, J.W.: (2022) Perineuronal nets affect memory and learning after synapse withdrawal. Translational Psychiatry. 12(1):480. doi: 10.1038/s41398-022-02226-z.


Projekty

Poskytovatel

Rok

Publikace