Prohlášení o přístupnosti

Přístupné webové stránky jsou takové, které reprezentují informace i funkce tak, aby s nimi mohli plnohodnotně pracovat i uživatelé se zdravotním postižením, a to s pomocí jim dobře známých a jimi standardně použitelných technologií.

Přeskočit navigaci

Ústav experimentální medicíny AV ČR, v. v. i. (dále jen ÚEM AV ČR) se zavazuje ke zpřístupnění své internetové stránky v souladu se Zákonem č. 99/2019 Sb. (otevře se v novém okně)o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací a o změně Zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, který provádí Směrnici Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/2102 (otevře se v novém okně) ze dne 26. října 2016 o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací subjektů veřejného sektoru.

Toto prohlášení o přístupnosti se vztahuje na stránky www.iem.cas.cz.

Stav souladu

Tato webová stránka je částečně v souladu s technickou normou EN 301 549 V3.2.1 (otevře se v novém okně) a pravidly přístupnosti WCAG (Web Accessibility Guidelines) 2.1 (otevře se v novém okně) Úroveň AA. Povinný subjekt připravoval stránky již s ohledem na nová pravidla WCAG 2.2 (otevře se v novém okně). Cílem uvedené normy a pravidel je publikování internetových stránek tak, aby byly pro uživatele vnímatelné, ovladatelné, srozumitelné a stabilní.

Výjimky a důvody nesouladu

Níže uvedený obsah není zcela přístupný z důvodu nesouladu s  výše uvedenými právními předpisy a normou. V následujícím textu jsou označena místa nebo prvky, odkaz na kritérium úspěšnosti dle WCAG 2.1 a důvod nesplnění, případně náhradní řešení.

1.    Některé obrázky nejsou opatřeny adekvátním alternativním textem

Kritérium úspěšnosti 1.1.1 Netextový obsah

 • Aplikace třetí strany – Instagram (v patiččce stránky) opatřuje obrázky automaticky vloženým, neadekvátním alternativním popiskem (text instagramového příspěvku). Tato sekce lze přeskočit pomocí přeskakovacího odkazu.
 • Náhradní řešení: nejnovější obrázky k příspěvkům na Instagramovém profilu ÚEM AV ČR (otevře se v novém okně) jsou opatřeny alternativním textem.

2.    Video na domovské stránce není opatřeno přepisem, ani audio popisem.

Kritérium úspěšnosti 1.2.3 Audio popis či alternativa pro multimediální prvek (předtočené)
Kritérium úspěšnosti 1.2.5 Audio popis (předtočený)

 • Jako alternativu jediného zveřejněného videa na domovské stránce je možné využít textového přepisu, který lze zapnout přímo v přehrávači (ikonka připomínající list papíru „Zobrazit přepis“ napravo od ikony „CC“ na zobrazení/skrytí titulků).
 • Na stránce Youtube je možnost u videa zapnout textový přepis titulků pomocí ikony tří teček „…“ která se nachází pod videem, vedle tlačítek „stáhnout“ a „klip“. Vyberte možnost „zobrazit přepis“. Textový přepis je přístupný asistivním technologiím (na rozdíl od titulků).

3.    Některé obrázky obsahují „text ve formě obrázku“.

Kritérium úspěšnosti 1.4.5 Text ve formě obrázku

 • Pod těmito obrázky se nachází detailní popis, který je v textové formě a lze ho přizpůsobit dle uživatelských preferencí.

4.    Návrhy v rámci chybové hlášky jsou nedostatečné

Kritérium úspěšnosti 3.3.3 Návrhy pro opravení chyby

 • Byl použit plugin, který neumožňuje úpravu chybových hlášek konkrétních vstupních polí a nelze tedy detailnější návrh uživateli poskytnout.
 • Formát e-mailu je zmíněn v nápovědě vedle vstupního pole.

5.    Chybí některé prvky pro použití značkovacích jazyků

Kritérium úspěšnosti 4.1.1 Syntaktická analýza

 • Webové stránky obsahují drobné chyby v rámci syntaktické analýzy.
 • S ohledem na WCAG 2.2, který je připravený ke zveřejnění a kde je kritérium 4.1.1 vypuštěno, nebude tento nesoulad již opraven. Jde o zastaralé kritérium, které v pohledu dnešních technologií nepřináší uživatelům bariéry v přístupnosti.

6.    Přístupnost dokumentů dostupných ke stažení

 • Některé dokumenty ve formátu kancelářských aplikací (textové dokumenty, tabulky, prezentace PDF soubory) nejsou v tuto chvíli přístupné. Dokumenty, které spadají do působnosti Zákona č. 99/2019 o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací se zavazuje povinný subjekt postupně zpřístupňovat.
 • Uživatelům je k dispozici kontakt uvedený níže, jehož mohou použít pro vyžádání náhradního řešení, například zaslání přístupné verze požadovaného dokumentu.

Vypracování prohlášení o přístupnosti

Toto prohlášení bylo vypracováno dne 5. září 2023 na základě posouzení (a průběžným dohledem nad přípravou webu) certifikovaným profesionálem na webovou přístupnost. Posouzení provedl Ondřej Pohl, CPWA z digitální agentury ACTUM Digital (člen Mezinárodní asociace odborníků na přístupnost).

Při tvorbě stránek ÚEM AV ČR byly principy přístupnosti zohledněny během celého procesu realizace – při plánování, během přípravy designu, při vývoji a tvorbě obsahu. Bylo provedeno dílčí uživatelské testování s nevidomým uživatelem, odborníkem na asistivní technologie a webovou přístupnost. Navíc bylo postupováno podle nejnovější verze WCAG 2.2, aby bylo zajištěn ideální soulad s poslední verzí mezinárodních pravidel a s ohledem na budoucí aktualizaci norem zmíněných výše.

Zpětná vazba a kontaktní údaje

ÚEM AV ČR připravuje webové stránky s maximálně možným důrazem na jejich srozumitelnost a čitelnost i pro osoby se zdravotním postižením. V případě, že se setkáte s potížemi při zobrazování stránek, budete mít dotaz, návrh, připomínky, nebo zjistíte, že stránka nesplňuje požadavky dané Zákonem č. 99/2019 Sb., ve znění pozdějších předpisů, využijte prosím kontaktu na osobu odpovědnou za přístupnost stránek a za zpracování žádostí zaslaných prostřednictvím mechanismu zpětné vazby.

Kontaktní osoba

Specialista komunikace a styku s veřejností
Mgr. Petr Caletka

Linkedin profil Petr Caletka
Zobrazit více

Postup pro prosazování práva

V případě neuspokojivé odpovědi na zpětnou vazbu dle předchozího odstavce, můžete kontaktovat příslušný orgán pro prosazování práva:

Digitální a informační agentura

Na Vápence 915/14, 130 00 Praha 3
Datová schránka: yukd8p7
email: pristupnost@dia.gov.cz

Náprava nedostatků

K nápravě nedostatků by mělo dojít do konce roku 2024 s výjimkou těchto kritérií úspěšnosti:

 • 1.1.1. viz výše (pro zastaralost)
 • 4.4.5., protože jej nelze v případě akademických výstupů připravit jinak. Vždy je ale nabídnuta alternativní možnost, jak obsah konzumovat.

Stránky jsou průběžně monitorovány a pravidelně posuzovány (minimálně jednou ročně). Cílem je dosažení a udržení dosažitelného souladu a oprava nedostatků, které mohou vznikat v designu, kódu, ale i obsahu.