Výroční zprávy

Oficiální výroční zprávy a brožury ÚEM AV ČR

Přeskočit navigaci

Návrh rozpočtu

Ústav experimentální medicíny AV ČR, v. v. i. je podle § 3 zákona č. 23/2017 Sb., o pravidlech rozpočtové odpovědnosti veřejnou institucí a z tohoto důvodu je povinen na základě § 5 odst. 2 a 3, tohoto zákona zveřejnit Návrh rozpočtu 2024 a Střednědobého výhledu (2025, 2026). Informace o schváleném rozpočtu na předcházející rok a o jeho skutečném plnění.

Struktura zveřejněného návrhu rozpočtu a obsah zveřejňovaných informaci odpovídají „Metodickému materiálu k aplikaci právní úpravy o pravidlech rozpočtové odpovědnosti pro pracoviště Akademie věd ČR týkající se zveřejňování“.


Výroční zprávy