Výzkumný projekt

Excelentní výzkum v regenerativní medicíně

Logo Evropské unie, Spolufinancováno Evropskou unií a logo Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy.

Informace

Registrační číslo projektu: CZ.02.01.01/00/22_008/0004562
Název programu: Operační program Jan Amos Komenský
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Název / číslo výzvy: Špičkový výzkum / 02_22_008
Název projektu: Excelentní výzkum v regenerativní medicíně
Zkrácený název: ExRegMed
Příjemce dotace: Ústav experimentální medicíny AV ČR, v. v. i.
Partneři:
Fyziologický ústav AV ČR, v.v.i.
Vysoké učení technické v Brně
Ústav živočišné fyziologie a genetiky AV ČR, v.v.i.
Technická univerzita v Liberci
Ústav chemických procesů AV ČR, v.v.i.
Univerzita Palackého v Olomouci
Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem
Fakultní nemocnice Hradec Králové
Ústav makromolekulární chemie AV ČR, v.v.i.
Vysoká škola chemicko-technologická v Praze
Období realizace: 1. 10. 2023 – 30. 6. 2028
Odborný manažer: doc. RNDr. Pavla Jendelová, Ph.D.
Mezinárodní poradní výbor:
Prof. Håvard J Haugen, University of Oslo/Corticalis
Dr. Marlene Durand, Bordeaux University Hospital/Inserm
Prof. Dr. Eckhardt Wolf, Ludwig-Maximilians-Universität Munich
Prof. Elizabeth Bradbury, King’s College London
Prof. Elżbieta Pamuła, AGH University of Science and Technology
Prof. Jens Pahnke, Universität zu Lübeck
Prof. Pasi Kallio, Tampere University


Hlavním cílem projektu je vytvoření a rozvoj excelentního výzkumného centra v oblasti léčebných metod regenerativní medicíny. Aktivity projektu jsou zaměřeny na obnovu poškozených tkání, které dosud není možné léčit, nebo je jejich regenerační schopnost omezená.

Výzkumný záměr č. 1 – Regenerace nervové tkáně po poranění
Vedoucí VZ: Mgr. Kristýna Kárová, Ph.D.

Výzkumný záměr č. 2 – Řešení problému neurodegenerace
Vedoucí VZ: Mgr. Martin Horák, Ph.D.

Výzkumný záměr č. 3 – Degenerativní onemocnění sítnice
Vedoucí VZ: prof. MVDr. Jan Motlík, DrSc.

Výzkumný záměr č. 4 – Vaskulární tkáňové inženýrství
Vedoucí VZ: doc. MUDr. Lucie Bačáková, CSc.

Výzkumný záměr č. 5 – Léčba osteochondrálních defektů
Vedoucí VZ: Mgr. Eva Filová, Ph.D.

Výzkumný záměr č. 6 – Tkáňové inženýrství kůže, aktivní hojení ran
Vedoucí VZ: Mgr. Elena Filová, Ph.D.


Administrativní tým projektu:
Ing. Zuzana Kodymová
Ing. Jan Prokšík
Ing. Jan Tomanec