Vedení a struktura

Seznamte se s naší organizační strukturou, odbornými komisemi a poradními orgány.

Vedení ÚEM AV ČR

Ředitelka ústavu
Ing. Miroslava Anděrová, CSc.

Zobrazit více

Zástupce ředitelky ústavu
doc. RNDr. Jan Malínský, Ph.D.

Zobrazit více

Organizační struktura

Organizační schéma Ústavu experimentální medicíny, popisující vedení, výzkumné a technické útvary a jejich vztahy.

Oddělení technicko-hospodářské správy


Oddělení projektové podpory a technologického transferu


Rada ÚEM AV ČR

Interní členové

Předseda
Ing. Jan Topinka, CSc., DSc.

Zobrazit více

Místopředsedkyně
doc. RNDr. Pavla Jendelová, Ph.D.

Zobrazit více

Ing. Miroslava Anděrová, CSc.

Mgr. Helena Fulková, Ph.D.

Mgr. Martin Horák, Ph.D.

doc. RNDr. Jan Malínský, Ph.D.

RNDr. Pavel Rössner, Ph.D.

RNDr. Rostislav Tureček, Ph.D.

MUDr. Pavel Vodička, CSc., DSc.

Externí členové

prof. MUDr. Stanislav Filip, DSc.

Fakultní nemocnice Hradec Králové

Ing. Jiří Hašek, CSc.

Mikrobiologický ústav AV ČR, v. v. i.

Mgr. Vít Herynek, Ph.D.

1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy

Ing. Jaroslav Hubáček, CSc., DSc.

Institut Klinické a Experimentální Medicíny

RNDr. Vladimír Kořínek, CSc.

Ústav molekulární genetiky AV ČR, v. v. i.

Tajemnice:

Jitka Eisensteinová

Dozorčí rada ÚEM AV ČR

Dozorčí rada vykonává dohled nad činností, hospodařením a nad nakládáním s majetkem veřejné výzkumné instituce a vydává předchozí písemný souhlas k vybraným právním úkonům. Schází se nejméně dvakrát ročně.

Předseda
Prof. RNDr. David Honys, Ph.D.

Zobrazit více

Místopředsedkyně
MUDr. Ludmila Vodičková, CSc.

Zobrazit více

Ing. Jan Škoda

Biotechnologický ústav AV ČR

Ing. Jiří Janata, CSc.

Mikrobiologický ústav AV ČR

JUDr. Vladimíra Bláhová

Advokátka

prof. Jiří Chýla, CSc.

Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i.

Tajemník:

Ing. Jan Prokšík

Mezinárodní poradní sbor

Předseda
Kari Hemminki, M.D., Ph.D.
German Cancer Research Center
Heidelberg, Germany

Zobrazit více

Místopředsedkyně
RNDr. Maria Dusinska, Ph.D., DSc.
Director of Health Effects Laboratory
GLP Certified Environmental Chemistry Department
NILU–Norwegian Institute for Air Research, Kjeller, Norway

Zobrazit více


Miroslawa El Fray, Ph.D., DSc.
Division of Functional Materials and Biomaterials
Polymer Institute, West Pomeranian University of Technology, Szczecin, Poland

Zobrazit více


Tatjana Sauka-Spengler, Ph.D.
Professor of Developmental Genomics and Gene Regulation
MRC Weatherall Institute of Molecular Medicine
Radcliffe Department of Medicine
University of Oxford, UK

Zobrazit více


Christian Steinhäuser, Ph.D.
Director, Institute of Cellular Neurosciences
University of Bonn Medical Center, Bonn, Germany

Zobrazit více

Rada pro komercializaci

prof. MUDr. Stanislav Filip, DSc.

Předseda

MUDr. Peter Bauer, Ph.D.

Ing. Milan Hájek, DrSc.

MUDr. Lucia Urdzíková-Machová, Ph.D.

MUDr. Ludmila Plšková

Ing. Jan Topinka, CSc., DSc.

Komise ÚEM AV ČR

Etická komise

doc. MUDr. Lýdia Vargová, Ph.D.

prof. MUDr. Stanislav Filip, DSc.

Fakultní nemocnice Hradec Králové

Ing. Milan Hájek, DrSc.

MUDr. Lucia Urdzíková-Machová, Ph.D.

MUDr. Ludmila Vodičková, CSc.


Odborná komise pro zajišťování dobrých životních podmínek pokusných zvířat

dle § 15g odst. 1 zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů

Osoba, která řídí činnost odborné komise, osoba odpovědná za péči o pokusná zvířata
Mgr. Andrej Litvinec, Ph.D.

Zobrazit více

Osoba odpovědná za péči o pokusná zvířata
Mgr. Helena Fulková, Ph.D.

Twitter profil Helena FulkováLinkedin profil Helena Fulková
Zobrazit více

Osoba odpovědná za péči o pokusná zvířata
MUDr. Karolína Turnovcová, Ph.D.

Zobrazit více

Škodní a likvidační komise

Ing. Petra Janečková

Předsedkyně
Fyziologický ústav AV ČR

Ing. Jitka Hošková

Ing. Zdeňka Němcová

Radek Pechlát

Ing. Jan Tomanec

Atestační komise

RNDr. Pavel Rössner, Ph.D.

Mgr. Martin Horák, Ph.D.

doc. RNDr. Pavla Jendelová, Ph.D.

RNDr. Vladimír Kořínek, CSc.

Ústav molekulární genetiky AV ČR, v. v. i.

Mgr. Vít Herynek, Ph.D.

Komise AV ČR pro udělení vědeckého titulu DSc.

pro udělení vědeckého titulu doktor věd (DSc) (otevře se v novém okně) v oboru BIOMEDICÍNA

Ing. Jan Topinka, CSc., DSc. – Ústav experimentální medicíny AV ČR, v. v. i. – předseda
prof. MUDr. Pavel  Mareš, DrSc. – Fyziologický ústav AV ČR, v. v. i. – místopředseda
prof. MUDr. Vladimír  Bencko, DrSc. – 1. lékařská fakulta UK
RNDr. Petr  Dráber, DrSc. – Ústav molekulární genetiky AV ČR, v. v. i.
RNDr. Jaroslav  Kuneš, DrSc. – Fyziologický ústav AV ČR, v. v. i.
prof. MUDr. Soňa  Nevšímalová, DrSc. – 1. lékařská fakulta UK a VFN
prof. MUDr. Richard  Rokyta, DrSc. – Ústav normální, patologické a klinické fyziologie 3. lékařské fakulty UK
prof. MUDr. Josef  Syka, DrSc., dr. h. c. – Ústav experimentální medicíny AV ČR, v. v. i.
prof. MUDr. Karel  Šonka, DrSc. – Neurologická klinika 1. LF UK a VFN

Alternující členové
prof. MUDr. Vladimír Beneš, DrSc. –  Neurochirurgická klinika ÚVN
prof. MUDr. Jan Dvořáček, DrSc. – Urologická klinika 1. lékařské fakulty UK a VFN
prof. MUDr. Cyril Höschl, DrSc., FRCPsych. – Psychiatrické centrum Praha, 3. lékařská fakulta UK
prof. MUDr. Pavel Klener, DrSc. – 1. lékařská fakulta UK a VFN
prof. RNDr. et PharmDr. Jan Kovařík, DrSc. – Masarykův onkologický ústav
prof. MUDr. Vladimír Tesař, DrSc. – 1. lékařská fakulta UK

Sídlo komise
Ústav experimentální medicíny AV ČR, v. v. i.