Přeskočit na hlavní obsah

Vývojová biologie

Výzkumné oddělení

Skupinový portrét týmu z Oddělení vývojové biologie

Zabývá se genetickou regulací zárodečného vývoje. Využívá technologie tkáňově specifických knock-outs v myších k objasnění funkce některých signalizačních drah a vybraných transkripčních faktorů, které řídí zárodečný vývoj kraniofaciální, neurální nebo ušní. Studie v myších modelech jsou doplněny experimenty v embryích ryb Danio rerio. V těchto experimentálních organismech se snaží objasnit genetickou podstatu některých lidských vývojových vad.

Pracovníci

Zástupce vedoucího

RNDr. Simona Vojtěchová

Vědečtí pracovníci

RNDr. Ondřej Machoň, Ph.D.

Postdoci

Mehmet Mahsum Kaplan, Ph.D.

Postgraduální studenti

Erika Hudáčová, M.Sc.

Mgr. Viktorie Psutková

Pregraduální studenti

Andrea Burianová

Bc. Lucie Sázavská

Techničtí pracovníci

RNDr. Simona Vojtěchová

Významné výsledky


Meis2 řídí vývoj kostí v jazylkové oblasti

Popsali jsme zásadní roli transkripčního faktoru Meis2 při ebryonálním vzniku kostí. Na příkladu jazylky jsme ukázali, že mezenchymální kondenzace a množení chondroblastů a jejich uspořádání do spravného tvaru je řízeno na úrovni transkripce faktorem Meis2.

Zvýšená proliferace buněk Sox9 v zárodečné chrupavce v myších Wnt1-Cre2; Meis2f/f. (A-C’) Mrazové řezy a orthogonální projekce jazylky v kontrolách a mutantech Wnt1-Cre2; Meis2f/f. (D) Kvantifikace double pozitivních buněk EdU/SOX9.

 

Publikace:

Fábik, J., Psutková, V., Machoň, O.: (2022) Meis2 controls skeletal formation in the hyoid region. Frontiers in Cell and Developmental Biology. 28(10): 951063. doi: 10.3389/fcell.2022.951063


Projekty

Poskytovatel

Rok

Publikace