Popularizace vědy

Cílem popularizace je přiblížit vědu široké veřejnosti, šířit nejnovější vědecké poznatky, vzbudit zájem o vědecké a přírodovědné obory a podporovat vědecké myšlení ve společnosti.

Přeskočit navigaci

Kromě vědeckých a výzkumných aktivit se aktivně věnujeme také komunikaci a popularizaci vědy. Každoročně se účastníme nejvýznamnějších popularizačních akcí v České republice.

Připravujeme


S vědou je třeba začít od malička“, přesně taková je hlavní myšlenka a motto nového popularizačního projektu ÚEM AV ČR, který nabízí interaktivní a variabilní vzdělávací program s vědci pro žáky druhého stupně základních škol a tomu odpovídajících tříd víceletých gymnázií. Cílem projektu je nabídnout žákům i pedagogům zajímavě zpracovaná biomedicínská témata, která reflektují učební plány základních i středních škol, ale také vlastní výzkum ÚEM AV ČR.

Více informací

Přehled akcí

Týden mozku

Březen

Týden mozku (otevře se v novém okně) je festival nejnovějších objevů a trendů ve výzkumu mozku a neurovědách, který je součástí Brain Awareness Week (BAW) – celosvětové kampaně na zvýšení povědomí veřejnosti o úspěších a přínosech výzkumu mozku. Tradici Týdne mozku v České republice inicioval a založil český neurovědec Prof. MUDr. Josef Syka, DrSc. (ÚEM AV ČR) v roce 1998.

Veletrh vědy

Červen

Veletrh vědy (otevře se v novém okně) je největší populárně naučná akce v České republice, kterou každoročně od roku 2015 pořádá Akademie věd ČR. Zabývá se vědou ve všech jejích podobách a nabízí svým návštěvníkům to nejzajímavější ze světa přírodních, technických, humanitních i společenských oborů. Představuje vědu a výzkum jako fascinující a zásadní odvětví lidské činnosti. Vědu pak návštěvníci veletrhu zažijí na vlastní kůži prostřednictvím interaktivních exponátů, modelů, mobilních laboratoří a praktických dílen.

VědaFest

Červen

VědaFest (otevře se v novém okně) je největší venkovní populárně naučná akce v ČR, a je společným projektem vysokých škol, akademických pracovišť a volnočasových institucí již od roku 2011. Na venkovních stanovištích na Vítězném náměstí (Kulaťáku) a v přilehlé Technické ulici v Praze 6 nabízí návštěvníkům zábavným a hravým způsobem vědu ve všech jejích podobách. Akci pořádá Dům dětí a mládeže hl. m. Prahy, České vysoké učení technické v Praze a Vysoká škola chemicko-technologická v Praze za podpory Městské části Praha 6 a České společnosti pro biochemii a molekulární biologii, z.s. Akce je určena všem zájemcům bez omezení věku, zdarma a bez předchozí registrace.

Noc vědců

Září

Noc vědců (otevře se v novém okně), akce oživující v jeden večer stovky vědeckých budov, do kterých se běžný smrtelník nedostane. Návštěvníci proplouvají laboratořemi, přednáškovými místnostmi, vybuchujícími experimenty a jdou do hloubky aktuálních témat. Děti, dospělí, senioři, každý zapálený pro vědu je vítaný. Setkejte se s našimi vědci a oni už vás naučí vědu milovat.

V České republice se Noc vědců koná od roku 2005 a je zastoupena českými univerzitami, vědeckými ústavy, hvězdárnami a dalšími institucemi. V současnosti probíhá akce pod národní koordinací Ostravské univerzity a VŠB – Technické univerzity v Ostravě. V roce 2020 se právě zmíněným univerzitám podařilo získat prestižní evropský projekt Marie Curie-Skłodowská, díky kterému se česká Noc vědců dostává i na evropskou mapu.

Týden Akademie věd ČR

Listopad

Týden Akademie věd ČR (otevře se v novém okně) je vědecký festival, který plynule navazuje na dřívější Týden vědy a techniky Akademie věd ČR. Zahrnuje přednášky, výstavy, akce na pracovištích, dokumentární filmy, workshopy a mnohé další aktivity napříč celou republikou i všemi vědeckými obory. Festival je určen jak studentům středních škol, pro které připravujeme především přednášky a exkurze v dopoledních hodinách, tak široké veřejnosti, na kterou cílí program v odpoledních a večerních časech.

Týden Akademie věd ČR koordinuje Divize vnějších vztahů Střediska společných činností AV ČR. Na organizaci festivalu se podílí všechna pracoviště Akademie věd ČR.

Otevřená věda

Celoročně

Projekt Otevřená věda (otevře se v novém okně) se soustředí na zvyšování zájmu o vědu a výzkum. Nabízí odborné vědecké stáže pro talentované studenty na pracovištích AV ČR a workshopy pro pedagogy z oblasti botaniky, chemie a fyziky, které mohou aplikovat při výuce. Součástí projektu jsou také odborné přednášky, exkurze, výstavy a další akce pro odbornou i laickou veřejnost.

Stáž probíhá 12 měsíců (od ledna do prosince). Časový rozvrh stáže určuje lektor, po dohodě se stážisty, tak, aby to oběma stranám vyhovovalo. Minimálně by stáž měla probíhat 8 hodin v měsíci. Přesný časový harmonogram závisí na dohodě s lektorem/ lektorkou. Stáže probíhají přímo na vědeckých pracovištích Akademie věd ČR.