Přeskočit na hlavní obsah

Tkáňové inženýrství

Výzkumné oddělení

Skupinový portrét týmu z Oddělení tkáňového inženýrství

Je především zaměřeno na vývoj a přípravu tkáňových náhrad, především biodegradabilních a na bázi nanovláken a pěn, modelování proteinových struktur, ale také vyhledávání možností praktického využití výsledků. Pracoviště vyvíjí technologii uvolňování bioaktivních látek s využitím různých typů nanovlákenných nosičů, syntetických nebo nativních růstových faktorů, což umožňuje řízený přísun živin a léků přímo do místa defektu. Vyvíjejí se umělé chrupavčité a kostní náhrady pro klinické využití v ortopedii, nanovlákenné nosiče pro hojení kožních defektů a incisionální hernie.

Pracovníci

Zástupce vedoucího oddělení

Mgr. Michala Klusáček Rampichová, Ph.D.

Vědečtí pracovníci

Mgr. Eva Filová, Ph.D.

Mgr. Michala Klusáček Rampichová, Ph.D.

Ing. Lucie Wolfová, Ph.D.

Mgr. Jana Daňková, Ph.D.

Na mateřské dovolené

RNDr. Věra Hedvičáková, Ph.D.

Na mateřské dovolené

Mgr. Věra Sovková, Ph.D.

Na mateřské dovolené

MUDr. et Ing. Karolína Vocetková, Ph.D.

Na mateřské dovolené

Mgr. Veronika Hefka Blahnová, Ph.D.

Na mateřské dovolené

Postgraduální studenti

Mgr. Barbora Voltrová

Mgr. Radmila Žižková

Mgr. Eva Šebová

Viktorie Ročková, MSc.

Významné výsledky


Vliv metody izolace osteoblastů z dospělých potkanů na osteoklastogenezi v ko-kultuře

Buněčné ko-kultury představují budoucnost in vitro studií důležitých pro testování tkáňových náhrad a výzkum nemocí. Při vývoji ko-kultury osteoblastů a osteoklastů byl zkoumán vliv metody izolace osteoblastů na tvorbu osteoklastů. Bylo zjištěno, že metoda izolace explantátovou kulturou indukuje vznik vyššího počtu osteoklastů, s větší rozlohou než metoda explantátové kultury s enzymatickým ošetřením.

Potkaní osteoklasty v kokultuře s osteoblasty izolované různými metodami. Počet, rozloha a počet jader potkaních osteoklastů (rOCs) v ko-kultuře s osteoblasty izolovanými explantátovou kulturou s enzymatickým ošetřením nebo explantátovou kulturou.

Histochemické barvení ko-kultury osteoklastů a osteoblastů izolovaných různými metodami. Histochemické barvení ko-kultury osteoklastů a osteoblastů izolovaných explantátovou kulturou s enzymatickým ošetřením nebo explantátovou kulturou. Bílé šipky ukazují vytvořené osteoklasty. Zvětšení 40×, měřítko 500 µm; 100×, měřítko 200 µm.

 

Publikace:

Žižková, R., Hedvičáková, V., Blahnová Hefka, V., Sovková, V., Rampichová, M., Filová, E.: (2022) The Effect of Osteoblast Isolation Methods from Adult Rats on Osteoclastogenesis in Co-Cultures. International Journal of Molecular Sciences. 23(14):7875.


Projekty

Poskytovatel

Rok

Publikace