Přeskočit na hlavní obsah

Mikroskopie

Servisní skupina

Portrét týmu ze Servisní skupiny Mikroskopie

Skupina poskytuje servisní služby v oboru pokročilých mikroskopických technik jak pracovníkům ÚEM AV ČR, tak externím uživatelům. Pracovníci skupiny zajišťují zejména školení uživatelů, rutinní servis přístrojů, provoz rezervačního systému a odborné konzultace. K dispozici jsou přístroje od základního fluorescenčního mikroskopu po pokročilý konfokální systém či systémy umožňující více-fotonovou excitaci.

Pracovníci

doc. RNDr. Jan Malínský, Ph.D.

Mgr. Barbora Hyklová, Ph.D.

Přístrojové vybavení

Aktuálně je provozováno 7 mikroskopů dostupných přímo přes rezervační systém. Přístup k ostatním přístrojům je možný po předchozí domluvě na konkrétním pracovišti.

Mikroskopy

 • Zeiss LSM 880 Airyscan

  Superrozlišovací konfokální mikroskop

  Dostupné

 • Olympus SpinSR10

  Superrozlišovací mikroskop s rotujícím diskem

  Dostupné

 • Olympus FV10i

  Poloautomatický konfokální mikroskop

  Dostupné

 • Olympus FV1200 MPE

  Vícefotonový konfokální mikroskop

  Dostupné

 • Zeiss Axio Observer Z.1

  Epifluorescenční mikroskop

  Dostupné

 • Femtonics FEMTO3D Atlas

  Vertikální dvoufotonový mikroskop určený pro zobrazování malých hlodavců in vivo

  Dostupné

 • LaVision UltraMicroscope II

  Světelný mikroskop

  Dostupné


Počítače pro zpracování obrazu

 • DELL (ScanR, CellSense)

  Pracovní počítačová stanice pro zpracování mikroskopických snímků

  Dostupné

 • Fujitsu (Imaris)

  Pracovní počítačová stanice pro zpracování mikroskopických snímků

  Dostupné


Služby

Školení a konzultace

Poskytujeme školení na mikroskopy spravované naším oddělením. Školení je nezbytnou podmínkou pro používání všech námi spravovaných mikroskopů. prosím kontaktujte pracovníky servisní skupiny:

Pro informace o jednotlivých školeních a případě, že potřebujete poradit s návrhem experimentu, vlastním snímáním nebo se zpracováním dat, neváhejte nás kontaktovat.

Odborné kurzy

V průběhu roku organizujeme odborné kurzy zaměřené na základní a pokročilé mikroskopické techniky.

Nadcházející akce

Nejbližší kurz plánujeme v termínu 10/2023.

Uplynulé akce

Přístup do servisní laboratoře

Přístup k přístrojovému vybavení poskytujeme v režimu Open Access a v souladu s následujícími pravidly:

Uživatel je povinen

 • řídit se pokyny technika,
 • absolvovat povinná školení (neproškolené osoby smějí mikroskopy používat pouze pod odborným dohledem technika),
 • provést řádnou rezervaci přístroje před jeho použitím (max. 20 hodin na 2 týdny pro jeden přístroj, rezervace více hodin je možná na vyžádání. Pokud se uživatel nemůže dostavit k mikroskopu v rezervovaném čase, je povinen rezervaci zrušit, aby mohl mikroskop využít jiný uživatel.),
 • informovat technika o jakékoliv závadě nebo nehodě, ke které došlo během experimentu,
 • udržovat mikroskop a místnost s mikroskopy v čistotě.

Je zakázáno

 • v místnosti s mikroskopy jíst a pít,
 • na mikroskopy montovat či demontovat optické, elektronické ani jiné zařízení (objektivy, filtry, kamery atd.) – není-li to předem domluveno s technikem.

V případě porušení pravidel může být přístup k mikroskopům odepřen.

Ceník


Povinná publicita

Při využití servisních služeb Mikroskopie, prosíme uveďte ve svých publikacích následující informace:

Informace

“Microscopy was done at the Microscopy Service Centre of the Institute of Experimental Medicine CAS supported by the MEYS CR (LM2023050 Czech-Bioimaging).”


V případě níže uvedených přístrojů prosím dále uveďte:

Informace

Olympus SpinSR10

Pořízený z prostředků projektu NanoEnviCZ.

“This work was funded by the Ministry of Education, Youth and Sports of the Czech Republic (Research Infrastructure NanoEnviCZ, LM2018124) and The European Union-European Structural and Investments Funds in the frame of the Research Development and Education-project Pro-NanoEnviCz operational program (Project No. CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_013/0001821).”