Přeskočit na hlavní obsah

Neurofyziologie sluchu

Výzkumné oddělení

Skupinový portrét týmu z Oddělení neurofyziologie sluchu

Studuje mechanizmy zpracování zvukových podnětů ve sluchovém systému savců a vývojovou plasticitu sluchové dráhy za normálních a patologických podmínek. Při experimentální práci používáme elektrofyziologické, imunohistochemické, behaviorální a in vivo zobrazovací metody u zvířat a audiometrické testy u člověka. Výsledky získané studiem sluchové dráhy zvířat mají širší uplatnění při poznání obecných molekulárních mechanizmů přenosu signálů v nervovém systému.

Pracovníci

Zástupce vedoucího oddělení

RNDr. Jiří Popelář, CSc.

Vědečtí pracovníci

doc. Ing. Zbyněk Bureš, Ph.D.

RNDr. Jiří Popelář, CSc.

prim. MUDr. Oliver Profant, Ph.D.

RNDr. Natalia Rybalková, CSc.

Mgr. Jana Svobodová Burianová, Ph.D.

prof. MUDr. Josef Syka, DrSc.

doc. Ing. Daniel Šuta, Ph.D.

RNDr. Rostislav Tureček, Ph.D.

Postdoktorandi

Minseok Kang, Ph.D.

Mgr. Kateryna Pysanenko, Ph.D.

Odborní pracovníci

Ing. Milan Jilek

Bc. Štěpánka Suchánková

Techničtí pracovníci

Radomíra Červenková

Jan Setnička

Postgraduální studenti

MUDr. Dora Čapková

MUDr. Jakub Fuksa

Mgr. Adolf Melichar

Pregraduální studenti

Bc. Jana Dittrichová

Výsledky


Významné výsledky v roce 2022

Vliv stárnutí, sluchové ztráty a tinnitu na morfologii korové šedé hmoty, amygdaly a hippocampu.

Zkoumali jsme funkční a morfologické změny v mozku vyvolané věkem, sluchovou ztrátou a tinnitem. Skupiny subjektů různého věku, s různým stupněm presbykuze, a nebo tinnitu byly vyšetřeny audiometrickými metodami a metodou MRI. Bylo zjištěno, že stárnutí je doprovázeno zeslabením vrstvy šedé hmoty, dále že sluchová ztráta způsobuje minimální strukturální změny a že tinnitus je doprovázen strukturálními změnami hlavně v limbickém systému a insule.

Charakteristika neuronů colliculus inferior u myší s podmínečnou absencí Isl1 (Isl1CKO) je odlišná od kontrolních myší.


Projekty

Poskytovatel

Rok

Publikace