Přeskočit na hlavní obsah

Neurofyziologie sluchu

Výzkumné oddělení

Skupinový portrét týmu z Oddělení neurofyziologie sluchu

Zabýváme se studiem mechanismů zpracování zvukových podnětů ve sluchovém systému savců a vývojovou plasticitou sluchové dráhy za normálních a patologických podmínek. Při experimentální práci používáme elektrofyziologické, imunohistochemické, behaviorální a in vivo zobrazovací metody u zvířat a audiometrické testy u člověka. Výsledky získané studiem sluchové dráhy zvířat mají širší uplatnění při poznání obecných molekulárních mechanismů přenosu signálů v nervovém systému.

Vědečtí pracovníci

doc. Ing. Zbyněk Bureš, Ph.D.

prim. MUDr. Oliver Profant, Ph.D.

RNDr. Natalia Rybalková, CSc.

Mgr. Jana Svobodová Burianová, Ph.D.

prof. MUDr. Josef Syka, DrSc.

doc. Ing. Daniel Šuta, Ph.D.

RNDr. Rostislav Tureček, Ph.D.

Postdoktorandi

Minseok Kang, Ph.D.

Mgr. Kateryna Pysanenko, Ph.D.

Odborní pracovníci

Ing. Milan Jilek

Bc. Štěpánka Suchánková

Techničtí pracovníci

Jan Setnička

Postgraduální studenti

MUDr. Dora Čapková

MUDr. Jakub Fuksa

Mgr. Adolf Melichar

Pregraduální studenti

Bc. Jana Dittrichová

Výsledky


Významné výsledky v roce 2022

Vliv stárnutí, sluchové ztráty a tinnitu na morfologii korové šedé hmoty, amygdaly a hippocampu.

Zkoumali jsme funkční a morfologické změny v mozku vyvolané věkem, sluchovou ztrátou a tinnitem. Skupiny subjektů různého věku, s různým stupněm presbykuze, a nebo tinnitu byly vyšetřeny audiometrickými metodami a metodou MRI. Bylo zjištěno, že stárnutí je doprovázeno zeslabením vrstvy šedé hmoty, dále že sluchová ztráta způsobuje minimální strukturální změny a že tinnitus je doprovázen strukturálními změnami hlavně v limbickém systému a insule.

Kolážový snímek s grafy a výsledky charakteristiky neuronů colliculus inferior. Detailní popis naleznete pod obrázkem.

Charakteristika neuronů colliculus inferior u myší s podmínečnou absencí Isl1 (Isl1CKO) je odlišná od kontrolních myší.


Projekty

Poskytovatel

Rok

Publikace