Přeskočit na hlavní obsah

Genetická toxikologie a epigenetika

Výzkumné oddělení

Skupinový portrét týmu z Oddělení genetické toxikologie a epigenetiky

Oddělení se zabývá mechanismy toxických účinků vyráběných nanočástic i jemných a ultrajemných částic vznikajících při spalovacích procesech. Velká pozornost je věnována interakcím částic a jejich komponent s biomolekulami v lidských buněčných liniích. Aktuálně oddělení řeší otázku úlohy ultrajemných částic v ovzduší v etiologii neurodegenerativních onemocnění. Používané metody zahrnují testy cytotoxicity, detekci reaktivních forem kyslíku a oxidačního poškození DNA, proteinů a lipidů (ELISA), stanovení genotoxicity (kometový test, adukty DNA) a klastogenních účinků (mikrojádrový test, cytogenetická analýza metodou FISH), stejně jako analýzy exprese proteinů (western blotting) and metody detekce aktivity reparace DNA (NER a NHEJ). Mechanismy biologických účinků částic a jejich extraktů jsou dále podrobněji studovány toxikogenomickými metodami (microarray, sekvenování nové generace) a pomocí RT-PCR. Většina uvedených testů je též k dispozici externím uživatelům z výzkumných zařízení, univerzit, průmyslu a akademické sféry prostřednictvím Výzkumné infrastruktury NanoEnviCz.

Jan Topinka

Vedoucí
Ing. Jan Topinka, CSc., DSc.

Zobrazit více

Pracovníci

Zástupce vedoucího oddělení

Mgr. et Ing. Táňa Závodná, Ph.D.

Vědečtí pracovníci

Ing. Jan Topinka, CSc., DSc.

Ing. Hana Barošová, Ph.D.

Mgr. Kateřina Hoňková, Ph.D.

Ing. Zdeněk Krejčík, Ph.D.

doc. RNDr. Stanislav Pavelka, CSc.

Mgr. Jitka Sikorová, Ph.D.

Mgr. et Ing. Táňa Závodná, Ph.D.

Postgraduální studenti

Mgr. Tereza Červená

Mgr. Jitka Pavlíková, Ph.D.

Odborní pracovníci

RNDr. Irena Chvojková

Mgr. Hasmik Margaryan

Mgr. Alena Milcová

Mgr. Michaela Sobotková

Ing. Věra Topinková

Významné výsledky


Kvalita stravy těhotných žen a zdravotní stav novorozenců

Studie hodnotila kvalitu stravy těhotných žen a zdravotní stav novorozenců. Výsledky ukázaly, že většina těhotných žen neměla dostatečný příjem zeleniny, mléčných výrobků a vlákniny. Příjem většiny perzistentních organických polutantů nepřekračoval doporučené limity, pouze příjem perfluorovaných látek byl u 7,8 % žen nadlimitní. Porodní váha vykazovala pozitivní vztah s příjmem bílkovin. Oxidační stres novorozenců vykazoval pozitivní vztah s příjmem DDT a negativní vztah s příjmem bílkovin.

Grafický abstrakt studie a jejích výsledků. Detailní popis naleznete pod obrázkem.

Grafický abstrakt studie a jejích výsledků. Nejprve byla z podrobných záznamů jídelníčků těhotných žen vyhodnocena nutriční kvalita stravy (1) a chemickou analýzou vzorků stravy její kontaminace perzistentními organickými polutanty (2). Následně byly studovány souvislosti těchto dvou faktorů s porodní hmotností (3) a oxidačním stresem novorozenců (4).

Publikace:

Pavlíková, J., Ambrož, A., Hoňková, K., Chvojková, I., Šrám, R.J., Rössner, P., Topinka, J., Gramblička, T., Parizek, O., Parizkova, D., Pulcmanová, J., Rössnerová, A.: (2022) Maternal Diet Quality and Health Status of Newborns. Foods. 11(23): 3893.


Projekty

Poskytovatel

Rok

Publikace