Přeskočit na hlavní obsah

Plasticita buněčného jádra

Výzkumné oddělení

Skupinový portrét týmu z Oddělení plasticity buněčného jádra

Oddělení se zabývá výzkumem časné embryogeneze savců a změnou plasticity buněčného jádra, která provází proces diferenciace a dediferenciace. Tyto procesy jsou doprovázeny výraznou změnou morfologie jader i epigenetickou remodelací chromatinu. Cílem oddělení je charakterizovat vliv jednotlivých jaderných komponent a definovat roli subjaderných organel v tomto procesu. V současné době se výzkum oddělení zaměřuje na mechanismus a roli aktivní demethylace paternálního genomu po oplození. Dalším tématem je pak dopad deplece jaderných laminů typu A i B na časný embryonální vývoj.

Pracovníci

Vědečtí pracovníci

RNDr. Pavel Čabart, Ph.D.

Ing. Tereza Ilčíková

Mgr. Natálie Novotná

Bc. Ondřej Peller

Ing. Tereza Znachorová

Postgraduální studenti

Nataliia Dudko, MSc.

Významné výsledky


Jaderné laminy hrají zásadní roli ve vývoji savců

Jaderné laminy jsou klíčové jaderné proteiny, kdy minimálně jeden z rodiny těchto proteinů je detekovatelný v jádře naprosté většiny buněk. Přestože by se tak mohlo zdát, že se jedná o esenciální geny na buněčné úrovni, jejich role především ve vývoji zůstává značně kontroverzní.

Lamin AC v časných embryích. Přítomnost laminu AC je typicky spojována s pokročilým stavem diferenciace buněk. Paradoxně je však také velmi dobře detekovatelný v savčích zygotách, které jsou totipotentní.

 

Publikace:

Paul, J.Ch., Fulka, H.: (2022) Nuclear Lamins: Key Proteins for Embryonic Development. Biology-Basel. 11(2): 198. doi: 10.3390/biology11020198. PMID: 35205065


Projekty

Poskytovatel

Rok

Publikace