Přeskočit na hlavní obsah

Plasticita buněčného jádra

Výzkumné oddělení

Skupinový portrét týmu z Oddělení plasticity buněčného jádra

Oddělení se zabývá výzkumem časné embryogeneze savců a změnou plasticity buněčného jádra, která provází proces diferenciace a dediferenciace. Tyto procesy jsou doprovázeny výraznou změnou morfologie jader i epigenetickou remodelací chromatinu. Cílem oddělení je charakterizovat vliv jednotlivých jaderných komponent a definovat roli subjaderných organel v tomto procesu. V současné době se výzkum oddělení zaměřuje na mechanismus a roli aktivní demethylace paternálního genomu po oplození. Dalším tématem je pak dopad deplece jaderných laminů typu A i B na časný embryonální vývoj.

Pracovníci

Výzkumní pracovníci:

RNDr. Pavel Čabart, Ph.D.

Oksana Shcherbak, Ph.D.

Ing. Tereza Znachorová

Ph.D. student:

Nataliia Dudko, MSc.

Volná místa

  • Oddělení plasticity buněčného jádra

    Postdoktorand/ka

    Zobrazit více

Významné výsledky


Jaderné laminy hrají zásadní roli ve vývoji savců

Jaderné laminy jsou klíčové jaderné proteiny, kdy minimálně jeden z rodiny těchto proteinů je detekovatelný v jádře naprosté většiny buněk. Přestože by se tak mohlo zdát, že se jedná o esenciální geny na buněčné úrovni, jejich role především ve vývoji zůstává značně kontroverzní.

Lamin AC v časných embryích. Přítomnost laminu AC je typicky spojována s pokročilým stavem diferenciace buněk. Paradoxně je však také velmi dobře detekovatelný v savčích zygotách, které jsou totipotentní.

 

Publikace:

Paul, J.Ch., Fulka, H.: (2022) Nuclear Lamins: Key Proteins for Embryonic Development. Biology-Basel. 11(2): 198. doi: 10.3390/biology11020198. PMID: 35205065


Projekty

Poskytovatel

Rok

Publikace