Vzdělání a akademická kvalifikace

 • 2009

  Ph.D. / 2. lékařská fakulta, Univerzita Karlova v Praze / Lékařská biofyzika

 • 1999

  Atestace 1. stupně / Slovenská postgraduálna akadémia medicíny v Bratislave / Farmacie

 • 1996

  Mgr. / Farmaceutická fakulta, Univerzita Komenského v Bratislave / Farmacie

Členství v odborných společnostech

 • European Society for Biomaterials
 • European Microscopy Society
 • Československá mikroskopická společnost

Publikace