Přehled publikačních aktivit ÚEM AV ČR za rok 2022

Publikace Datum vydání 02. 01. 2023

Pojďme se krátce ohlédnout za uplynulým rokem 2022 z pohledu publikační aktivity jednotlivých oddělení ÚEM AV ČR. V loňském roce naši vědci publikovali celkem 90 odborných publikací s celkovým IF 595,52 (průměrný IF 6,62).

Mezi nejproduktivnější oddělení ÚEM AV ČR patří:

  1. Oddělení molekulární biologie nádorů (21 publikací),
  2. Oddělení regenerace nervové tkáně (15 publikací),
  3. Centrum rekonstrukčních neurověd (10 publikací),
  4. Oddělení nanotoxikologie a molekulární epidemiologie (10 publikací),
  5. Oddělení genetické toxikologie a epigenetiky (10 publikací).

 

Přehled nejlepších publikací ÚEM AV ČR

Publikace s vysokým příspěvkem autorů z ÚEM AV ČR


Publikace s vysokým příspěvkem autorů z ÚEM AV ČR