Vzdělání a akademická kvalifikace

 • 1991

  CSc. / Mikrobiologický ústav, Akademie věd České republiky / Mikrobiologie

 • 1983

  Ing. / Fakulta chemické technologie, Vysoká škola chemicko-technologická Praha / Chemické technologie

Členství v odborných společnostech

 • Bioetická komise Rady pro vědu, výzkum a inovace
 • Česká společnost pro neurovědy ČLS JEP
 • Česká společnost pro genovou a buněčnou terapii ČLS JEP
 • Grantová agentura České republiky
 • Neurovědní společnost

Publikace