Vzdělání a akademická kvalifikace

  • 2019

    Ph.D. / 1. Lékařská fakulta, Univerzita Karlova v Praze / Lékařská biofyzika

  • 2012

    Ing. / Fakulta elektrotechnická, České vysoké učení technické v Praze / Biomedicínské inženýství

Publikace