Vzdělání a akademická kvalifikace

 • 2022

  DSc. / Akademie věd České republiky / Biomedicína

 • 1986

  CSc. / Státní zdravotní ústav

 • 1981

  MUDr. / Lékařská fakulta hygienická, Univerzita Karlova v Praze / Všeobecné lékařství

Členství v odborných společnostech

 • American Association for Cancer Research (AACR)
 • Colorectal Cancer Genetics Consortium (COGENT)
 • Pancreatic Disease Research Consortium (PANDoRA)
 • Genetics and Epidemiology of Colorectal Cancer Consortium (GECCO)
 • Společnost lékařské genetiky České lékařské společnosti J. E. Purkyně
 • Farmakologická a toxikologická společnost České lékařské společnosti J. E. Purkyně
 • Biologická společnost České lékařské společnosti J. E. Purkyně

Publikace