Výzkumný projekt

Vývoj produktů získaných zpracováním lidské kostní tkáně pro vybrané aplikace v tkáňovém inženýrství a regenerativní medicíně

Logo Evropské unie, Evropský fond pro regionální rozvoj, Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost a logo Ministerstva průmyslu a obchodu

Informace

Název projektu: Vývoj produktů získaných zpracováním lidské kostní tkáně pro vybrané aplikace v tkáňovém inženýrství a regenerativní medicíně
Poskytovatel: MPO – OP PIK, APLIKACE – výzva IV.
Registrační číslo projektu: CZ.01.1.02/0.0/0.0/17_107/0012524
Období realizace projektu: 30. 11. 2017 – 26. 10. 2021
Způsobilé výdaje projektu: 5 331 000,- Kč
Hlavní řešitel za ÚEM: Ing. Lucie Wolfová, Ph.D.


Od 1. ledna 2018 jako partner žadatele PrimeCell Advanced Therapy, a.s., realizuje Ústav experimentální medicíny AV ČR, v.v.i. projekt „Vývoj produktů získaných zpracováním lidské kostní tkáně pro vybrané aplikace v tkáňovém inženýrství a regenerativní medicíně“. Tento projekt je spolufinancován v rámci Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost, program Aplikace (IV. Výzva). Registrační číslo projektu je CZ.01.1.02/0.0/0.0/17_107/0012524.

Předmětem projektu je vývoj nových produktů určených pro výrobu kostních výplní, získaných zpracováním lidské kostní tkáně. Hlavními výstupy projektu budou ověřené technologie DBM (organická složka kostní tkáně) a Bioapatit (anorganická složka kostní tkáně).