Výzkumný projekt

Léčivý přípravek na bázi humánních alogenních kmenových buněk izolovaných z pupečníku a biomateriál získaný zpracováním mezibuněčné hmoty pupečníku pro aplikace v tkáňovém inženýrství a regenerativní medicíně

Logo Evropské unie, Evropský fond pro regionální rozvoj, Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost a logo Ministerstva průmyslu a obchodu

Informace

Název projektu: Léčivý přípravek na bázi humánních alogenních kmenových buněk izolovaných z pupečníku a biomateriál získaný zpracováním mezibuněčné hmoty pupečníku pro aplikace v tkáňovém inženýrství a regenerativní medicíně
Poskytovatel: MPO – OP PIK, APLIKACE – výzva VIII.
Registrační číslo projektu: CZ.01.1.02/0.0/0.0/20_321/0025145
Období realizace projektu: 1. 6. 2021 – 31. 5. 2023
Způsobilé výdaje projektu: 7 252 000,- Kč
Hlavní řešitel za ÚEM: Ing. Lucie Wolfová, Ph.D.


Od 1. června 2021 jako partner žadatele Bioinova a.s., realizuje Ústav experimentální medicíny AV ČR, v.v.i. dvouletý projekt s registračním číslem CZ.01.1.02/0.0/0.0/20_321/0025145. Tento projekt je spolufinancován v rámci Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost, v programu Aplikace – výzva VIII.

Cílem projektu je návrh, optimalizace a zavedení výroby léčivého přípravku moderní terapie (LPMT) na bázi allogenních  kmenových buněk  získaných izolací z Whartonova rosolu lidského pupečníku spolu s návrhem výroby biomateriálu na bázi mezibuněčné hmoty lidského pupečníku. Oba tyto přípravky jsou určené do oblasti regenerativní medicíny a tkáňového inženýrství pro léčbu poškození / defektů různých typů tkání nebo systémových onemocnění v humánní medicíně.