Vzdělání a akademická kvalifikace

  • 2005

    Ph.D. / 2. lékařská fakulta, Univerzita Karlova v Praze / Neurovědy

  • 2001

    Mgr. / Přírodovědecká fakulta, Univerzita Karlova v Praze / Genetika, molekulární biologie a virologie

Členství v odborných společnostech

  • Society for Neuroscience
  • Česká společnost pro neurovědy ČLS JEP

Publikace