Výzkumný projekt

Národní ústav pro neurologický výzkum

Logo Evropské unie, Financováno Evropskou unií, NextGenerationEU, logo Národního plánu obnovy a logo Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy.

Informace

Číslo projektu: LX22NPO5107
Zkrácený název: NPO-NEURO-D
Příjemce dotace: Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně
Partneři:
Masarykova univerzita
Univerzita Karlova
Univerzita Palackého v Olomouci
Ostravská univerzita
Vysoké učení technické v Brně
České vysoké učení technické v Praze
Fyziologický ústav AV ČR, v.v.i.
Ústav experimentální medicíny AV ČR, v.v.i.
Biotechnologický ústav AV ČR, v.v.i.
Ústav přístrojové techniky AV ČR, v.v.i.
Realizace projektu: 1. 7. 2022 – 15. 12. 2025
Řešitelka projektu za ÚEM: Mgr. Jana Turečková, Ph.D.


Projekt je financován Evropskou unií – Next Generation EU v rámci Národního plánu obnovy.

Popis projektu:

V souvislosti s dramaticky se prodlužujícím průměrným věkem populace a celosvětovým nárůstem výskytu neurologických a především neurodegenerativních chorob s dosud nevyjasněnou etiologií a patogenezí, a neexistující preventivní či kauzální terapií, vzrůstá naléhavá potřeba jejich soustředěného výzkumu. Tento imperativ je o to významnější, že zdravotní a ekonomický dopad na naši společnost bude v následujících dekádách enormní. Proto je jednoznačně nutný rozvoj nezbytných složek výzkumu neurodegenerace v oblastech klinických, zobrazovacích, elektrofyziologických, molekulárně genetických, biochemických a neuropatologických markerů, etiopatogenetických mechanismů a experimentálních terapií.

Ústředním cílem projektu je rozvinout podmínky a integrovat úsilí nejlepších výzkumných týmů ze zapojených institucí (UK, MU, AV ČR) ke špičkovému výzkumu poruch vývoje a stárnutí mozku, zejména neurodegenerace a její etiopatogeneze, s účelným interdisciplinárním provázáním a návazností metodik a témat řešených jednotlivými týmy.