Ústav experimentální medicíny AV ČR, v. v. i.

Etická komise

Statut Etické komise Ústavu experimentální medicíny AV ČR

doc. MUDr. Lýdia Vargová, Ph.D. předsedkyně
prof. MUDr. Stanislav Filip, DSc.
Ing. Milan Hájek, DrSc.
MUDr. Lucia Machová Urdzíková, Ph.D.
MUDr. Ludmila Vodičková, CSc. 

Odborná komise pro zajišťování dobrých životních podmínek pokusných zvířat

dle § 15g odst. 1 zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů

Andrej Litvinec, Ph.D. osoba, která řídí činnost odborné komise, osoba odpovědná za péči o pokusná zvířata
Mgr. Helena Fulková Ph.D. osoba odpovědná za péči o pokusná zvířata
MUDr. Karolína Turnovcová, Ph.D. osoba odpovědná za péči o pokusná zvířata
RNDr. Jiří Popelář, CSc. 
Mgr. Jana Turečková, Ph.D.

Škodní a likvidační komise

Ing. Petra Janečková (FGÚ) předsedkyně
Ing. Jitka Hošková
Ing. Zdeňka Němcová
Radek Pechlát
Ing. Jan Tomanec  

Rada pro komercializaci

prof. MUDr. Stanislav Filip, DSc.předseda
MUDr. Peter Bauer, Ph.D.
Ing. Milan Hájek, DrSc.
MUDr. Lucia Machová Urdzíková, Ph.D.
MUDr. Ludmila Plšková
Ing. Jan Topinka, CSc., DSc.

 

Atestační komise

RNDr. Pavel Rössner, Ph.D.  – předseda
Mgr. Martin Horák, Ph.D.
doc. RNDr. Pavla Jendelová, Ph.D.
RNDr. Vladimír Kořínek, CSc.
Mgr. Vít Herynek, Ph.D. 

 

Komise AV ČR

pro udělení vědeckého titulu "doktor věd", ve zkratce "DSc." v oboru BIOMEDICÍNA

Ing. Jan  Topinka , CSc., DSc. – Ústav experimentální medicíny AV ČR, v. v. i. - předseda
prof. MUDr. Pavel  Mareš , DrSc. – Fyziologický ústav AV ČR, v. v. i. - místopředseda
prof. MUDr. Vladimír  Bencko , DrSc. – 1. lékařská fakulta UK
RNDr. Petr  Dráber , DrSc. – Ústav molekulární genetiky AV ČR, v. v. i.
RNDr. Jaroslav  Kuneš , DrSc. – Fyziologický ústav AV ČR, v. v. i.
prof. MUDr. Soňa  Nevšímalová , DrSc. – 1. lékařská fakulta UK a VFN
prof. MUDr. Richard  Rokyta , DrSc. – Ústav normální, patologické a klinické fyziologie 3. lékařské fakulty UK
prof. MUDr. Josef  Syka , DrSc., dr. h. c. – Ústav experimentální medicíny AV ČR, v. v. i.
prof. MUDr. Karel  Šonka , DrSc. – Neurologická klinika 1. LF UK a VFN

Alternující členové
prof. MUDr. Vladimír Beneš, DrSc. –  Neurochirurgická klinika ÚVN
prof. MUDr. Jan Dvořáček, DrSc. – Urologická klinika 1. lékařské fakulty UK a VFN
prof. MUDr. Cyril Höschl, DrSc., FRCPsych. – Psychiatrické centrum Praha, 3. lékařská fakulta UK
prof. MUDr. Pavel Klener, DrSc. – 1. lékařská fakulta UK a VFN
prof. RNDr. et PharmDr. Jan Kovařík, DrSc. – Masarykův onkologický ústav
prof. MUDr. Vladimír Tesař, DrSc. – 1. lékařská fakulta UK

Sídlo komise
Ústav experimentální medicíny AV ČR, v. v. i.

Ústavní podatelna:
budova La 2. patro, č. dveří 2.18
Po–Pá   9:00–12:00

Datová schránka:
kqcnc2p

Sociální sítě:
facebook(1)  instagram(1)  youtube

Kontakty

Vídeňská 1083
142 20 Praha 4-Krč
Česká republika
+420 241 062 230