Přeskočit na hlavní obsah

Projektová podpora a technologický transfer

Technicko-administrativní oddělení

Skupinový portrét týmu z Oddělení projektové podpory a technologického transferu

Hlavní náplní činnosti oddělení je odborná, finanční a administrativní podpora realizace projektů ze strukturálních a investičních fondů EU, národních a zahraničních bilaterálních i multilaterálních programů v oblasti vědy, výzkumu, vzdělávání a dále zajišťování agendy technologického transferu a komercializace, evidence tuzemských i zahraničních patentů, užitných vzorů a dalších chráněných práv.

Přeskočit navigaci

Pracovníci

Ing. Jan Prokšík

Ing. Zuzana Kodymová

Ing. Jan Tomanec

Mgr. Gabriela Hlaváčová

Dr. George Sakellaris, Ph.D.

Ing. Leona Marková

Barbara Ráczová

Služby

  • Zajišťuje metodickou podporu vědeckým týmům při přípravě a realizaci projektů, tak i v období udržitelnosti
  • Zajišťuje finanční reporting a administrativní činnosti v období realizace a udržitelnosti projektů vůči poskytovatelům dotace
  • Plní roli centra technologického transferu ústavu (CTT)
  • Vede agendu přihlašování a udržování patentů a užitných vzorů a přehled licenčních smluv
  • Zastupuje ÚEM AV ČR ve vybraných asociacích a klastrech, např. CzechBio, Transfera, EATRIS a dalších
  • Plní roli LEAR (Legal entity authorised representative) ÚEM v programech výzkumu Evropské komise Horizon Europe, H2020 a dalších