Projekt ÚEM AV ČR je již potřetí nominován na Cenu ministra zdravotnictví za zdravotnický výzkum a vývoj

OceněníProjekty Datum vydání 25. 08. 2023 Délka čtení Čtení na 1 minutu

Výzkumný projekt Oddělení molekulární biologie nádorů je nominován na Cenu ministra zdravotnictví za zdravotnický výzkum a vývoj. Jedná se tak již o třetí nominaci za poslední 4 roky. V letošním roce byla členy hodnotícího panelu Agentury pro zdravotnický výzkum ČR – AZV ČR (otevře se v novém okně) vybrána studie s názvem „Identifikace diagnostických ukazatelů pro kolorektální karcinom na základě transkriptomických, metylomových a mikrobiomových profilací v procesu přechodu od adenomu ke karcinomu“, jejímiž řešiteli byli Pavel Vodička a následně Veronika Vymetálková, laureátka Ceny ministra zdravotnictví za rok 2021. Na studii se spolu s nimi podílela řada dalších vědců, jmenovitě Anna Šišková z ÚEM AV ČR, Pavel Kohout z Fakultní Thomayerovy nemocnice a Tomáš Hucl z pražského IKEM.

Začátkem října pak proběhne ve FN Motol zasedání Vědecké rady a Předsednictva AZV ČR, jehož součástí budou prezentace výsledků vybraných projektů, na základě kterých pak členové obou nejvyšších orgánů AZV ČR rozhodnou o tom, které projekty budou doporučeny k udělení tohoto mimořádného ocenění.