Nejnovější studie Oddělení molekulární biologie nádorů, uveřejněné v prestižních vědeckých časopisech

Publikace Datum vydání 26. 07. 2023 Délka čtení Čtení na 2 minuty

Oddělení molekulární biologie nádorů patří mezi naše publikačně nejaktivnější oddělení. Každoročně zveřejní desítky nových studií, které vycházejí v prestižních a vysoce impaktovaných časopisech. Příkladem může být hned několik aktuálních publikací.

První z nich je studie „A Fecal MicroRNA Signature by Small RNA Sequencing Accurately Distinguishes Colorectal Cancers: Results From a Multicenter Study“ (otevře se v novém okně), zveřejněná v časopise Gastroenterology (IF 29,4), na které se podíleli Pavel Vodička, Ludmila Vodičková a Veronika Vymetálková. Na studii spolupracovali se svými bývalými kolegy Alessiem Naccarati (otevře se v novém okně), který v ÚEM AV ČR působil 10 let jako postdoktorand, a Barbarou Pardini (otevře se v novém okně), která zde studovala doktorské studium.

V této multicentrické studii byly popsány výsledky výzkumu mikroRNA ve stolici pacientů s nádorem tlustého střeva a konečníku (CRC), pacientů s polypy ve střevě a jedinců bez nádorového nemocnění. Konečný výsledek odhalil typický a jedinečný výskyt kombinace mikroRNA u pacientů s nádorem a pokročilým adenomem. Publikovaný výsledek by mohl přispět ke zlepšení neinvazivního testování populace na výskyt CRC.

Další významnou publikací je konsorciální studie „A genetic locus within the FMN1/GREM1 gene region interacts with body mass index in colorectal cancer risk“ (otevře se v novém okně), na které se podílel vedoucí oddělení Pavel Vodička.

Zmíněná práce poskytuje biologický pohled na vliv obezity na riziko CRC. V rámci studie byly hodnoceny potenciální interakce genů s rizikovými faktory prostředí – indexem tělesné hmotnosti (BMI) a běžnými jednonukleotidovými polymorfismy. Vědci využili data 36 415 pacientů s CRC a 48 451 kontrolních vzorků ze tří mezinárodních konsorcií (CCFR, CORECT a GECCO). Mezi pacienty s genotypem CC rs58349661 byla nadváha a obezita spojena s vyšším rizikem vzniku CRC, zatímco u pacientů s genotypem TT byly pozorovány nulové asociace napříč různými kategoriemi BMI.

Dařilo se ale také našim postdokům, jmenovitě Michalu Kroupovi, kterému vyšla nová prvoautorská publikace s názvem „The dynamics of telomere length in primary and metastatic colorectal cancer lesions“ (otevře se v novém okně). Vlastní studie popisuje dynamiku telomer během progrese nádorového onemocnění. Autoři také popsali vztah mezi velikostí metastatické léze a délkou telomer, vliv neadjuvantní léčby na délku telomer a také souvislost mezi přežíváním pacientů a délkou telomer. Kompletní výsledky studie vč. přehledu autorů najdete na webu Pubmed (otevře se v novém okně).