Genetik Pavel Vodička je mezi deseti nově jmenovanými držiteli nejvyššího vědeckého titulu „DSc."

Ocenění Datum vydání 06. 10. 2023 Délka čtení Čtení na 1 minutu

Dne 4. října 2023 se v sídle Akademie věd ČR na Národní třídě uskutečnilo slavnostní předání diplomů a udílení titulů „DSc.“ (lat. doctor scientiarum) deseti excelentním vědcům/vědkyním AV ČR. Diplomy kandidátům předala předsedkyně Akademie věd ČR Eva Zažímalová a předseda Vědecké rady AV ČR Pavel Baran.

Mezi nově jmenovanými doktory věd je také Pavel Vodička, uznávaný odborník v oblasti výzkumu rakoviny a vedoucí Oddělení molekulární biologie nádorů, který v rámci své dlouholeté kariéry přispěl především ke studiu vlivu kancerogenů, procesu kancerogeneze a poškození DNA.

Vědecký titul „DSc.“ je v České republice nejvyšší vědeckou hodností v profesní kariéře vědce. Vědecké osobnosti dostávají tento prestižní titul jako výraz jejich zvláště vysoké kvalifikace prokázané vytvořením závažných, vědecky originálních prací důležitých pro rozvoj bádání v určitém oboru a charakterizujících vyhraněnou vědeckou osobnost.

Více informací se dočtete v oficiální tiskové zprávě (otevře se v novém okně).

Foto: Jana Plavec, Divize vnějších vztahů SSČ AV ČR

Genetik Pavel Vodička přebírá od předsedkyně AV ČR Evy Zažímalové akademický diplom