Úvod do superrezoluční fluorescenční mikroskopie

Základní informace

Kurz se zabývá teoretickými a praktickými aspekty „základní úrovně“ zobrazovacích metod se superrozlišením založených na principu opticko-fotonového zobrazování.

Využití pokročilých zobrazovacích metod se superrozlišením je možné u konfokálních mikroskopů Zeiss LSM880 s AiryScan a Olympus SpinSR10 s OSR, které jsou dostupné na našich výzkumných pracovištích.

Co se rozumí pojmem „superrozlišovací mikroskopie základní úrovně“? Označujeme tak skupinu zobrazovacích metod, které poskytují zlepšení rozlišení o faktor ~2 oproti difrakční technice zobrazování. Tyto metody jsou navíc pro běžné uživatele velmi snadno použitelné a nevyžadují žádné speciální dovednosti.

Ačkoliv nenabízí 5x-10x větší rozlišení, jako např. STED nebo STROM/PALM, jsou tyto metody jednoduché, rychlé a nevyžadují speciální přípravu vzorku. Jsou vhodné zejména pro zobrazování živých buněk.

  • Délka kurzu: 3 dny
  • Jazyk kurzu: angličtina
  • Místo: ÚEM AV ČR / Tyrkysová posluchárna

Program

Přednášející: Štěpán Kortus, Barbora Hyklová, Iva Švecová, Pavel Krist (Zeiss), Dusan Popov (Confocal.nl)

Den 1 / Středa / 22.5.2024

Dopolední blok (9:00-11:30, Tyrkysová posluchárna)

9:00-9:15 – Registrace
9:15-9:30 – Servisní skupina mikroskopie ÚEM AV ČR (Barbora Hyklová)
9:30-10:15 – Úvod do super-rezoluční mikroskopie (Štěpán Kortus)
10:15-10:30 – Přestávka
10:30-11:00 – Super-rezoluční použití konfokálního mikroskopu (Barbora Hyklová)
11:00-11:30 – Příprava vzorků pro super-rezoluční mikroskopii (Iva Švecová)

11:30-12:30 – Oběd

Odpolední blok (12:30-15:30, Tyrkysová posluchárna)

12:30-13:15 – Super-rezoluční metody založené na principu Optical-Photon-Reassignment (Štěpán Kortus)
13:15-14:00Reskenovací konfokální mikroskopie (Dusan Popov, Confocal.nl)
14:00-14:30 – Přestávka
14:30-15:15 – Super-rezoluce s pomocí SpinSR10 OSR a AiryScan (Iva Švecová)

Den 2 / čtvrtek / 23.5.2024 a den 3/ pátek / 24.5.2024

9:00-11:30 – Dopolední blok
11:30-12:30 – Oběd
12:30-15:00 – Odpolední blok

Friday 15:00-15:15 – Závěrečné shrnutí (Tyrkysová posluchárna)

Účastníci budou rozděleni do 4 skupin a absolvují postupně následující bloky:

  • AiryScan: praktická ukázka
  • SpinSR10: praktická ukázka
  • AiryScan: post-processing dat
  • SpinSR10 OSR: post-processing dat

Registrace

Registrační poplatek: 1000 CZK

Faktura na zaplacení registračního poplatku bude účastníkům vystavena po registraci a musí být proplacena před začátkem kurzu. Poplatek zahrnuje účast na kurzu plus obědy a svačiny v průběhu kurzu.