Úvod do superrezoluční fluorescenční mikroskopie

Informace

Přesné datum konání kurzu a program se mohou měnit. Registrace bude otevřena pár měsíců před konáním kurzu. Děkujeme za pochopení.


Základní informace

Kurz se zabývá teoretickými a praktickými aspekty „základní úrovně“ zobrazovacích metod se superrozlišením založených na principu opticko-fotonového zobrazování.

Využití pokročilých zobrazovacích metod se superrozlišením je možné u konfokálních mikroskopů Zeiss LSM880 s AiryScan a Olympus SpinSR10 s OSR, které jsou dostupné na našich výzkumných pracovištích.

Co se rozumí pojmem „superrozlišovací mikroskopie základní úrovně“? Označujeme tak skupinu zobrazovacích metod, které poskytují zlepšení rozlišení o faktor ~2 oproti difrakční technice zobrazování. Tyto metody jsou navíc pro běžné uživatele velmi snadno použitelné a nevyžadují žádné speciální dovednosti.

Ačkoliv nenabízí 5x-10x větší rozlišení, jako např. STED nebo STROM/PALM, jsou tyto metody jednoduché, rychlé a nevyžadují speciální přípravu vzorku. Jsou vhodné zejména pro zobrazování živých buněk.

Délka kurzu: 3 dny

Registrační poplatek: 1000 CZK

Jazyk kurzu: angličtina

Místo: knihovna ÚEM, místnosti s mikroskopy