Ústav experimentální medicíny AV ČR, v. v. i.

Vedoucí: Ing. Jitka Hošková

Tel.: +420 241 062 670

Zástupce vedoucí oddělení:

Ing. Tomáš Adámek

Personální oddělení a mzdová účtárna:

Ivana Hojková
Pavla Mlčochová
Mgr. Jan Rupp, MBA
Ing. Dana Vaňousová

Finanční účtárna:

Ing. Tomáš Adámek
Marie Kaňková
Bc. Kateřina Štajmarová

Agenda veřejných zakázek:

Mgr. Markéta Nováčková

Pokladna:

Ing. Zdenka Křížová

Správa a údržba majetku:

Radek Pechlát
Jan Kolář
Jan Medřický
Lenka Chaloupková
Lenka Koželská

Umývárna skla:

Zuzana Červenková
Marie Machková

Zvěrolékař:

Mgr. Andrej Litvinec, Ph.D.
MVDr. Peter Neradil

Zvěřinářky:

Radka Červenková
Šárka Michálková
Olina Pertlíčková
Jana Ptáčníková
Hana Vaňková

Ústavní podatelna:
budova La 2. patro, č. dveří 2.18
Po–Pá   9:00–12:00

Datová schránka:
kqcnc2p

Sociální sítě:
facebook(1)  instagram(1)  youtube

Kontakty

Vídeňská 1083
142 20 Praha 4-Krč
Česká republika
+420 241 062 230