Ústavní seminář ÚEM AV ČR 05/2024

Sledování telomer od kolorektálních adenomů po pokročilá stadia karcinomu

Přednáší: Mgr. Kateřina Balounová / Oddělení molekulární biologie nádorů

Anotace: Telomery, repetitivní sekvence lokalizované na koncích chromozómů, se během stárnutí přirozeně zkracují. Narušení biologie telomer je úzce spjato se vznikem a rozvojem nádorových onemocnění, a to včetně kolorektálního karcinomu (CRC). Vzhledem k tomu, že CRC je jednou z nejčastějších s rakovinnou spojených úmrtí, zaměřili jsme se na studium telomer a jejich možného využití pro charakterizaci subtypů CRC a také jako vhodného prognostického biomarkeru tohoto onemocnění.

Seminář se uskuteční ve čtvrtek 2. 5. 2024 od 14:00 hod. v Tyrkysové posluchárně ÚEM AV ČR. Přednáška proběhne v anglickém jazyce.

Těšíme se na Vaši účast.