Single cell RNA sequencing analysis of embryonic neuronal populations

Přednáší: Mehmet Mahsum Kaplan / Medical University of Innsbruck

Seminář se uskuteční v pondělí 13. 3. 2023 od 13:30 hod. v místnosti č. 3.18.

Tato akce je pořádána Oddělením vývojové biologie a je součástí projektu Mezinárodní mobilita pracovníků ÚEM AV ČR (CZ.02.2.69/0.0/0.0/18_053/0017000).

Těšíme se na Vaši účast.