Genetická toxikologie a prevence rakoviny 2024

Konference Datum vydání 14. 05. 2024
Informace

Základní informace

Termín konání: 3.–6. června 2024
Místo konání: Praha, Ústav experimentální medicíny AV ČR v.v.i.


Vážené kolegyně, vážení kolegové,

jménem organizačního výboru bych Vás rád pozval na další ročník konference „Genetická toxikologie a prevence rakoviny“, kterou pořádá Česká a slovenská společnost pro mutagenezi zevním prostředím při Česko-slovenské biologické společnosti, z.s. Na rozdíl od minulých setkání, kdy jsme se většinou scházeli v Univerzitním centru Masarykovy univerzity v Telči, bychom Vás tentokrát rádi přivítali v prostorách Ústavu experimentální medicíny AV ČR, v.v.i.

Jako každoročně budete mít v průběhu jednání příležitost vyslechnout příspěvky nejen z oboru genetické toxikologie, ale i z příbuzných problematik. Významná část konference bude věnována molekulárním mechanismům vzniku a progrese solidních nádorů a karcinogenezi obecně, a to včetně přednášek zaměřených na nádorovou imunologii. Dále se budete moci seznámit s výsledky studií zaměřených na farmakologické cíle v modelových buněčných liniích, s příspěvky z oboru nanotoxikologie (in vitro a lidských studií) a vlivu polutantů v životním prostředí na rozvoj neurodegenerativních onemocnění. Připravili jsme též sekci, která propojuje poznatky z genetické toxikologie s molekulárními změnami v kmenových buňkách a s mechanismy adaptace k toxickým látkám v prostředí. Naše setkání se bude věnovat i vlivu životního prostředí na fertilitu, oxidační poškození makromolekul a onkologickým onemocněním v souvislosti s vybranými profesemi.

Kromě přednášek budou příspěvky prezentovány též v podobě posterů. Součástí posterové sekce bude výběr nejlepšího příspěvku mladých vědkyň/vědců spojený s oceněním ve výši 200 USD sponzorovaným časopisem AJP-Cell Physiology (otevře se v novém okně). Tento časopis publikuje příspěvky využívající inovativní přístupy ke studiu buněčné a molekulární fyziologie, včetně výzkumu struktury a funkce buněčných membrán, organel a transportních systémů, přenosu signálu, mezibuněčné komunikace, nebo fyziologie patofyziologických stavů.

Věříme, že Vás program konference zaujme a že si odnesete hodně nových poznatků a inspirace do Vaší další práce.

Těšíme se na setkání.

Za organizační výbor konference

RNDr. Pavel Rössner, Ph.D.

Oficiální web

Více informací se dočtete na webu události.