Vážené kolegyně, vážení kolegové,

je nám velkou ctí a zároveň potěšením Vás pozvat na mezinárodní konferenci CUCAP 2023, která se uskuteční ve dnech 29. a 30. května 2023 v prostorách Novoměstské radnice v Praze. Konferenci pořádá Lékařská fakulta UK v Plzni ve spolupráci s ÚEM AV ČR.

V rámci odborného programu vystoupí řada významných zahraničních vědců a zástupců prestižních vědeckých institucí. Konference bude věnována nejvýznamnějším otázkám výzkumu kolorektálního karcinomu a nádoru slinivky břišní, a to zejména z pohledu epidemiologie, genetiky, epigenetiky, mikrobiomu a onkologické léčby.

Mimoto konference poskytne také platformu pro mladé vědce, kteří budou moci prezentovat a diskutovat o svém výzkumu v rámci posterových sekcí.

Záštitu nad touto akcí převzali Kari Hemminki a Pavel Vodička.

  • Prof. Kari Hemminki, M.D., Ph.D. je vedoucím katedry ERA projektu Chaperon na Lékařské fakultě UK v Plzni, kde také vede Laboratoř translační genomiky nádorových onemocnění.
  • MUDr. Pavel Vodička, CSc., DSc. je vedoucím Oddělení molekulární biologie nádorů ÚEM AV ČR a vedoucím pracovníkem Laboratoře translační genomiky nádorových onemocnění LFP UK.

Více informací vč. registrace najdete na oficiálních stránkách (otevře se v novém okně) konference.

Těšíme se na Vaši účast.