Ústav experimentální medicíny AV ČR, v. v. i.

O projektu

eu-msmt-b

Centrum rekonstrukčních neurověd – NEURORECON
CZ.02.1.01/0.0/0.0/15_003/0000419

Přidělená dotace: 149 988 872,90 Kč
Období realizace projektu: 1. 1. 2017 – 30. 10. 2022

 

Náplní projektu NEURORECON je vytvoření a rozvoj excelentního výzkumného týmu pod vedením předního zahraničního vědce, prof. Jamese Fawcetta (University of Cambridge), který se bude zabývat výzkumem v oblasti léčebných metod nervového systému. Projekt navazuje na dosavadní výzkumné aktivity Ústavu experimentální medicíny AVČR, v.v.i. a v souvislosti s jeho realizací dojde k posílení kvality výzkumu na mezinárodní úrovni, pořízení chybějící výzkumné infrastruktury a prohloubení mezinárodní spolupráce ÚEM.

Projekt je financován z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV), který je víceletým tematickým programem v gesci Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, v jehož rámci je možné v programovém období 2014–2020 čerpat finanční prostředky z evropských strukturálních a investičních fondů (ESIF).

http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/op-vvv

Výzkumný tým projektu je složený z výzkumných pracovníků Ústavu experimentální medicíny AV ČR (ÚEM) a částečně z nově přijatých zaměstnanců. V čele týmu stojí přední zahraniční vědec prof. J. Fawcett (KZVP), který působí zároveň na University of Cambridge, Department of Clinical Neurosciences. Při zahájení realizace projektu byl ustanoven řídící výbor projektu (J. Fawcett, J. Kwok, P. Jendelová, Š. Kubinová) a externí poradní tým.

Prof. Fawcett připravil strategický směr projektu orientovaného na základní neurovědní výzkum směřující k využití výsledků v medicíně v léčbě závažných onemocnění a poranění centrální nervové soustavy. Na základě interního projednání řídícím výborem byly specifikovány postupy a metody výzkumu. Výzkumná agenda je rozdělena do osmi pracovních balíčků (dílčích výzkumných projektů) s příslušnými milníky a výstupy.

Newsletter – výzkumné projekty

březen 2018

 

Aktivity uspořádané v rámci projektu

2017

 • konference Regeneration, Plasticity, Protection (prof. James Fawcett) program konference
 • dvoudenní workshop odborníků z JOHN VAN GEEST CENTRE FOR BRAIN REPAIR, které spadá pod oddělení klinických neurověd na Universitě v Cambridge
  • DRG INJECTION WORKSHOP (Dr. Menghon Cheah)
  • Perineuronal net treatments for memory loss (Dr. Sujeong Yang)
 • školící workshop na téma izolace DRG in situ v oblasti krční a bederní páteře doprovázená praktickými ukázkami, jak otevřít správné obratle a identifikovat odpovídající dorzální ganglia
 • navázána spolupráce s Dr. Vincenzem de Paola z Imperial College v Londýně (in vivo zobrazování organotypických řezů) a Dr. Diegem Perettim z Univerzity v Cambridge (model hibernace)
 • tříměsíční pracovní stáž Dr. Růžičky na pracovišti Dr. Vincenza di Paola
 • přednáška prof. Toshitaka Oohashi - The Hyaluronan and Proteoglycan Link Proteins: Organizers of the Brain ECM and Key Molecules for Neuronal Function and Plasticity
 • pracovní stáž Mgr. Dubišové na Univerzitě v Cambridge
 • účast členů projektu na kongresu tkáňového inženýrství a regenerativní medicíny TERMIS EU 2017 ve Švýcarsku, organizace symposia „New trends in CNS repair“ v rámci kongresu, tři přednášky a dvě plakátová sdělení
 • navázána spolupráce se skupinou Dr. Andrase Lakatose z Cambridge, přednáška na téma: Regulatory networks controlling protective and detrimental astrocyte phenotypes in injury and ALS.
 • v průběhu roku bylo postupně vybudováno pracoviště Centra a pořízeno investiční vybavení včetně Lightsheet mikroskopu

2018

 • přednáška Dr. Elisabeth Bradbury (King's College London) - Restoring function after spinal cord injury: targeting glial scar matrix and endogenous repair processes
 • přednáška Dr. Kristiana Franzeho (Department of Physiology, Development and Neuroscience University of Cambridge) - The mechanical regulation of neuronal development and regeneration
 • přednáška prof. Joosta Verhaagena (Netherlands Institute for Neuroscience) - Neuronal regeneration: from gene networks to gene therapy

 

Realizační tým projektu

prof. MUDr. James Fawcett, Ph.D.
doc. RNDr. Pavla Jendelová, Ph.D.
PharmDr. Šárka Kubinová, Ph.D.
Dr. Jessica Kwok, Ph.D.
MUDr. Lucia Machová Urdziková, Ph.D.
Dr. Slaven Erceg, Ph.D.
RNDr. Jiří Růžička, Ph.D.
Mgr. Jana Svobodová Burianová, Ph.D.
Juan Pablo Muňoz-Cobo Belart, Ph.D.
Mgr. Kristýna Kekulová
Mgr. Monika Šeneklová
Mgr. Jana Dubišová
Mgr. Noelia Martinez Varea
Mgr. Klára Hahnová

Externí poradní tým

Dr. Elisabeth Bradbury - King's College London
prof. Joost Verhaagen - Netherlands Institute for Neuroscience, Amsterdam
Ing. Miroslava Anděrová, PhD. – ÚEM AV ČR
Doc. MVDr. Daša Čížková, DrSc, Ústav Imunologie, SAV, Bratislava
Dr. Andreas Lakatos - University of Cambridge

Nejvýznamnější publikace

2017

 • Foscarin, S., Raha-Chowdhury, R., Fawcett, J., Kwok, J.: (2017) Brain ageing changes proteoglycan sulfation, rendering perineuronal nets more inhibitory. Aging. 9 (6): 1607-1622.
 • Koseki, H., Donegá, M., Lam, B.Y.H., Petrová, V., van Erp, S., Yeo, G.S.H., Kwok, J., Ffrench-Constant, Ch., Eva, R., Fawcett, J.: (2017) Selective rab11 transport and the intrinsic regenerative ability of CNS axons. eLife. 6: e26956.
 • Yang, S., Hilton, S., Alves, J.N., Saksida, L.M., Bussey, T., Matthews, R.T., Kitagawa, H., Spillantini, M.G., Kwok, J., Fawcett, J.: (2017) Antibody recognizing 4-sulfated chondroitin sulfate proteoglycans restores memory in tauopathy-induced neurodegeneration. Neurobiology of Aging. 59: 197-209.
 • Giulia E. Tyzack, Claire E. Hall, Christopher R. Sibley, Tomasz Cymes, Serhiy Forostyak, Giulia Carlino, Ione Meyer, Giampietro Schiavo, Su-Chun Zhang, George M. Gibbons, Jia Newcombe, Rickie Patani & András Lakatos*A neuroprotective astrocyte st 1 ate is induced by neuronal signal EphB1 but fails in ALS models, Nature Communications, Oct 27;8(1):1164.
 • Lucia Machova Urdzikova L, Ruzicka J,Karova K, Kloudova A, Svobodova B, Amin A, Dubisova J, Schmidt M, Kubinova S,  Jhanwar-Uniyal M, Jendelova P. A green tea polyphenol epigallocatechin-3-gallate enhances neuroregeneration after spinal cord injury by altering levels of inflammatory cytokines, Neuropharmacology, 2017 Nov;126:213-223. doi: 10.1016/j.neuropharm.2017.09.006. https://doi.org/10.1016/j.neuropharm.2017.09.006
 • Jiri Ruzicka, Lucia Machova Urdzikova, Barbora Svobodova, Anubhav G.Amin, Kristyna Karova, Jana Dubisova, Kristyna Zaviskova, Sarka Kubinova, Meic Schmidt,Meena Jhanwar-Uniyal and Pavla Jendelova Combined therapy of Curcumin and Epigallocatechin gallate in an experimental model of spinal cord injury in rats. Neural Regeneration Research (in press)
 • Serhiy Forostyak* & Eva Sykova, Neuroprotective potential of cell-based therapies in ALS: from bench to bedside, Front Neurosci. 2017 Oct 24;11:591. doi: 10.3389/fnins.2017.00591. eCollection 2017
 • Eva R, Koseki H, Kanamarlapudi V, Fawcett JW. EFA6 regulates selective polarised transport and axon regeneration from the axon initial segment. J Cell Sci. 2017 Nov 1;130(21):3663-3675. doi: 10.1242/jcs.207423. Epub 2017 Sep 21.
 • Cheah M, Fawcett JW, Andrews MR. Assessment of Thermal Pain Sensation in Rats and Mice Using the Hargreaves Test. Bio Protoc. 2017 Aug 20;7(16). pii: e2506. doi: 10.21769/BioProtoc.2506.
 • Richter RP, Baranova NS, Day AJ, Kwok JC. Glycosaminoglycans in extracellular matrix organisation: are concepts from soft matter physics key to understanding the formation of perineuronal nets? Curr Opin Struct Biol. 2017 Dec 21;50:65-74. doi: 10.1016/j.sbi.2017.12.002.

2018

 • Nieuwenhuis B, Haenzi B, Andrews MR, Verhaagen J, Fawcett JW. Integrins promote axonal regeneration after injury of the nervous system. Biol Rev CambPhilos Soc. 2018 Feb 15. doi: 10.1111/brv.12398. [Epub ahead of print] PubMed PMID: 29446228.
 • Krupa P, Vackova I, Ruzicka J, Zaviskova K, Dubisova J, Koci Z, Turnovcova K, Urdzikova LM, Kubinova S, Rehak S, Jendelova P. The Effect of Human Mesenchymal Stem Cells Derived from Wharton's Jelly in Spinal Cord Injury Treatment Is Dose-Dependent and Can Be Facilitated by Repeated Application. Int J Mol Sci. 2018 May 17;19(5). pii: E1503. doi: 10.3390/ijms19051503.

Kontakty

prof. MUDr. James Fawcett, Ph.D.
klíčový zahraniční vědecký pracovník

doc. RNDr. Pavla Jendelová, Ph.D.
excelentní vědecký pracovník

Ing. Jan Tomanec
projektový a finanční manažer

Ing. Zuzana Kodymová
projektový a finanční manažer

Mgr. Markéta Nováčková
koordinátorka veřejných zakázek projektu

Centrum rekonstrukčních neurověd

Ústavní podatelna:
budova La 2. patro, č. dveří 2.18
Po–Pá   9:00–13:00

Datová schránka:
kqcnc2p

Kontakty

Vídeňská 1083
142 20 Praha 4-Krč
Česká republika
+420 241 062 230