Zvědavé hlavičky

Vzdělávací program s vědci pro žáky druhého stupně základních škol a tomu odpovídajících tříd víceletých gymnázií.

Přeskočit navigaci

O projektu

S vědou je třeba začít od malička“, přesně taková je hlavní myšlenka a motto nového popularizačního projektu ÚEM AV ČR, který nabízí interaktivní a variabilní vzdělávací program s vědci pro žáky druhého stupně základních škol a tomu odpovídajících tříd víceletých gymnázií. Cílem projektu je nabídnout žákům i pedagogům zajímavě zpracovaná biomedicínská témata, která reflektují učební plány základních i středních škol, ale také vlastní výzkum ÚEM AV ČR.

V rámci pilotního projektu se počítá se třemi základními okruhy, jako je Genetika, Mozek a Životní prostředí. Ty jsou zpracovány do 90minutového vzdělávacího programu, který zahrnuje teoretickou a praktickou část. V teoretické části jsou studenti seznámeni s obecnými a teoretickými aspekty daného tématu, tzn. základní anatomií, fyziologií a různými zajímavostmi z oblasti biomedicínského výzkumu. Součástí úvodního bloku je také diskuze s vědci na dané téma. Následně, po krátké přestávce, navazuje praktická část programu, v rámci které si mohou žáci na vlastní kůži vyzkoušet práci vědce experimentální medicíny, základní laboratorní techniky a jednoduché experimenty.

Děti jsou naše budoucnost a budoucnost české vědy. I proto projekt cílí zejména na žáky 8. a 9. tříd, kteří se začínají rozhodovat o dalším směřování svého studia a budoucí kariéry.

Grafický banner projektu Zvědavé hlavičky - vzdělávací program s vědci pro žáky základních škol a tomu odpovídajících tříd víceletých gymnázií.

Nabídka témat

GenetikaMozekŽivotní prostředí

Délka programu: 90 min.
Pro koho je určen: 2. stupeň ZŠ
Doporučený počet žáků: 20–30
Potřebné vybavení: projektor/interaktivní tabule

Délka programu: 90 min.
Pro koho je určen: 2. stupeň ZŠ
Doporučený počet žáků: 20–30
Potřebné vybavení: projektor/interaktivní tabule

Délka programu: 90 min.
Pro koho je určen: 1. a 2. stupeň ZŠ
Doporučený počet žáků: 20–30
Potřebné vybavení: projektor/interaktivní tabule

Teoretická část

 

 • Molekulární a buněčné základy dědičnosti
 • Mendelovy zákony
 • Genetika člověka, genetika populací
 • Vnější vlivy na genom člověka
 • Představení genetického výzkumu v ÚEM AV ČR

Praktické části

 

 • Izolace DNA z jahody/ze slin
 • Ukázka základních laboratorních metod

Teoretická část

 

 • Základní anatomie a fyziologie
 • Evoluce mozku
 • Přehled základních onemocnění (neurodegenerace/trauma)
 • Zajímavosti
 • Představení neurovědního výzkumu v ÚEM AV ČR

Praktické části

 

 • Mikroskopie mozkové tkáně
 • Ukázka základních laboratorních metod

Teoretická část

 

 • Člověk a příroda
 • Složky životního prostředí
 • Ochrana životního prostředí
 • Výzkum vlivu životního prostředí na lidské zdraví v ÚEM AV ČR
 • Představení ekologické mise ÚEM AV ČR

Praktická část

 

 • Interaktivní hry
 • Ukázka základních laboratorních metod
Grafický banner projektu Zvědavé hlavičky - vzdělávací program s vědci pro žáky základních škol a tomu odpovídajících tříd víceletých gymnázií.