Zasedání konsorcia Nano-SHIELD 2024

Výzkum Datum vydání 24. 05. 2024 Délka čtení Čtení na 2 minuty

V polovině dubna se v Technologickém centru Leitat ve španělské Barceloně konalo zasedání konsorcia projektu Nano-SHIELD, kde nás reprezentovaly vědkyně Eva Filová, Viktorie Ročková a Radmila Žižková z Oddělení tkáňového inženýrství. V rámci setkání měli zástupci partnerských institucí možnost prodiskutovat všechny dosavadní slibné výsledky výzkumu a vývoje, a také vytvořit plány pro další spolupráci.

Cílem mezinárodního projektu Nano-SHIELD (otevře se v novém okně) je vyvinout efektivní ochranné pomůcky pro obranné složky i civilisty, které budou jednoduše dostupné pro rychlou reakci v případě reálných chemických, biologických, radiačních a jaderných hrozeb (CBRN). Jejich propuknutí bývá velmi rychlé a má zničující následky s mnoha vojenskými i civilními oběťmi. Při CBRN útoku by rychlá reakce s využitím dostupných, nákladově efektivních a snadno použitelných CBRN ochranných systémů mohla snížit zdravotní zátěž a ztráty na životech.

Projekt Nano-SHIELD je financován Evropskou unií, a to v rámci výzvy Evropského obranného fondu (EDF) na rok 2021 pro výzkum inovativních a na budoucnost orientovaných obranných řešení. Za ÚEM AV ČR se na projektu podílí Oddělení tkáňového inženýrství a Oddělení toxikologie a molekulární epidemiologie spolu s těmito partnery:

Partneři projektu