Zpět

Vědci ÚEM AV ČR jsou spoluautory nového expertního stanoviska Akademie věd ČR

OstatníPopularizace vědy Datum vydání 01. 09. 2023 Délka čtení Čtení na 2 minuty

Vědci z Oddělení genetické toxikologie a epigenetiky jsou spoluautory a odbornými garanty nového expertního stanoviska Akademie věd České republiky (zkr. AVex), které se věnuje tématu Ohňostroje: toxická show s neúnosnými zdravotními riziky (otevře se v novém okně).

Bez ohňostrojů si řada lidí nedokáže představit silvestrovské oslavy. Osvětlená barevná obloha a zábavní pyrotechnika je ale doslova toxickou sprchou pro člověka i životní prostředí. Ročně se v Česku do ovzduší takto dostane alarmující množství nebezpečných a zdraví škodlivých látek. Mnohé ve formě, ve které se v přírodě přirozeně nevyskytují.

Nový AVex se věnuje popisu rizik plynoucích z používání zábavní pyrotechniky. Text vychází z kritického zpracování téměř 2000 původních prací publikovaných v mezinárodních recenzovaných časopisech s impaktním faktorem, jež se zabývaly tématem toxicity ohňostrojového smogu. Z dosavadního vědeckého poznání vyplývá, že zejména amatérské ohňostroje nelze bez závažných zdravotních, environmentálních a dalších rizik provozovat.

AVex je nezávislé expertní stanovisko, které Akademie věd připravuje pro orgány státu a jeho představitele jako odborný podklad ve věcech veřejných záležitostí. Odborným garantem stanoviska je příslušné pracoviště (veřejná výzkumná instituce) AV ČR.