V časopise Frontiers in Oncology vyšel editorial vědců ÚEM AV ČR

PublikaceVýzkum Datum vydání 21. 11. 2023 Délka čtení Čtení na 1 minutu

V mezinárodním časopise Frontiers in Oncology vyšel editorial (otevře se v novém okně) k úspěšnému výzkumnému tématu „Strategies in Overcoming the Chemoresistance in Colorectal Cancer (otevře se v novém okně)”, jehož autory jsou Soňa Vodenková, Tomáš Büchler a Veronika Vymetálková. Publikace, které byly do tohoto tématu zahrnuty, se zabývaly různými aspekty účinnosti terapie pacientů s kolorektálním karcinomem.

Studie nastínily potenciál nových terapeutických strategií (Zhang et al., Zheng et al., Hu et al., Jiang et al., Lin et al.), představily nové prediktivní markery (Li et al.) nebo odlišné perspektivy a možnosti aplikace adjuvantní terapie u pacientů s nádory rekta (Kuo et al.) a také molekulární mechanismy podílející se na léčebné odpovědi pacientů s kolorektálním karcinomem (Horak et al., Moretton et al., Liu et al.).

Články v této kolekci publikací byly k dnešnímu dni zobrazeny 12266x a staženy 5395x. Zmíněné publikace vč. eBooku naleznete na webu Frontiers in Oncology (otevře se v novém okně).