V časopise Foods zveřejnili novou studii vědců z ÚEM AV ČR

Publikace Datum vydání 06. 01. 2023 Délka čtení Čtení na 1 minutu

Vědecký výzkum shromažďuje stále nové důkazy o vlivu vyvážené a zdravé stravy v těhotenství na růst a vývoj dítěte. Jednu takovou studii provedli také naši vědci z Oddělení genetické toxikologie a epigenetiky a Oddělení nanotoxikologie a molekulární epidemiologie.

Výsledky studie s názvem „Maternal Diet Quality and the Health Status of Newborns“ byly koncem roku zveřejněny v odborném časopise MDPI Foods (IF 5,56). Na výzkumu se také podíleli vědci z Fakulty potravinářské a biochemické technologie VŠCHT Praha.

Cílem studie bylo posoudit nutriční kvalitu stravy a její případnou kontaminaci perzistentními organickými látkami (POPs) u těhotných žen žijících ve dvou oblastech České republiky s různou úrovní znečištění ovzduší a následně posoudit vztah těchto dvou faktorů k porodní hmotnosti a oxidačnímu stresu novorozence. Pro stanovení úrovně oxidačního stresu byly měřeny koncentrace 8-isoprostanu v pupečníkové plazmě. Celková kvalita výživy těhotných žen nebyla optimální. Z nutričních faktorů se jako nejvýznamnější ukázal příjem bílkovin, který vykazoval pozitivní vztah k porodní hmotnosti a negativní vztah k oxidačnímu stresu novorozenců. Kontaminace stravy POPs látkami byla nízká a nevykazovala statisticky významný vztah k porodní hmotnosti.

Zajímavým výsledkem však je, že ačkoliv již přes 50 let platí v ČR zákaz používat insekticid dichlordifenyltrichlorethan (DDT), jeden z jeho metabolitů byl nalezen ve všech (tj. více než 300) vzorcích stravy. Tato látka navíc vykazovala statisticky významný vztah k úrovni oxidačního stresu novorozenců.

Kompletní výsledky studie najdete na webu www.mdpi.com (otevře se v novém okně).