Vliv modulace Wnt signalizace na heterogenitu a funkce buněk exprimujících NG2 proteoglykan v mozkové kůře po fokální ischemii u dospělých myší