Narušená regulace mTOR signálni dráhy u gliových buněk po ischemickém poškození mozku