Fotoreport z Ph.D. konference ÚEM AV ČR 2024

KonferencePh.D. studium Datum vydání 15. 05. 2024 Délka čtení Čtení na 5 minut

Ve dnech 6.–8. května 2024 se po dlouhých 5-ti letech konal další ročník Ph.D. konference ÚEM AV ČR. Období covidu a s ním související opatření bohužel bránila pravidelným setkáním našich juniorních vědců. I proto byl pro pořádání letošní konference vybrán Zámecký hotel Třešť (otevře se v novém okně), který nabízí dostatečně reprezentativní prostředí a podpořil výjimečnost tohoto setkání.


Pohled do zaplněného hlediště hlavního konferenčního sálu Zámku Třešť od řečnického pultu.

O důležitosti této akce hovoří také účast pozvaných VIP řečníků, kdy jsme měli tu čest na konferenci přivítat předsedu GAČR Petra Baldriana, předsedu AZV ČR Ondřeje Slabého a dva bývalé a úspěšné postdoktorandy ÚEM AV ČR – Josefa Horáka z National Cancer Institute v americkém Washingtonu a Jiřího Růžičku, projektového manažera i&i Prague Bio-Innovation Center. Na závěr VIP sekce vystoupil zástupce hlavního partnera konference, Josef Uskoba ze společnosti Biotech a.s. (otevře se v novém okně), a představil novou technologii – Fida Biosystems. Z důvodu nemoci musela svou účast na poslední chvíli zrušit oblíbená a uznávaná česká popularizátorka Pavla Hubálková, která namísto toho přislíbila pro naše studenty zorganizovat speciální popularizační workshop, na který se už teď moc těšíme.

Skupinová fotografie VIP řečníků - zleva Josef Horák, Jiří Růžička, Ondřej Malý, Petr Baldrian a Jozef Uskoba.

Program konference byl skutečně nabitý. V průběhu třídenní konference vystoupilo se svými projekty celkem 38 Ph.D. studentů, z toho 7 v rámci posterové sekce, která probíhala poslední den konference.

Celkem jsme na konferenci přivítali 102 účastníků z řad našich studentů, postdoků, juniorních a seniorních vědeckých pracovníků, vedoucích laboratoří a členů Mezinárodního poradního sboru ÚEM AV ČR (IAB). Právě členové IAB se zhostili nelehké role hodnotící komise nejlepších prezentací. Kvalita jednotlivých příspěvků byla na vysoké úrovni a odpovídala kvalitám prezentací na významných mezinárodních konferencích. O to těžší bylo pro členy komise vybrat 3 nejlepší řečníky letošní konference, kterými se nakonec stali:

Ocenění studenti získali finanční podporu ve výši 30000, 20000 a 10000 Kč, kterou mohou využít k financování svých zahraničních cest, ať už na mezinárodní vědecké konference, letní školy či tuzemské a zahraniční odborné kurzy.

Cenu za nejlepší posterovou prezentaci si odnesla Erika Hudáčová (Oddělení vývojové biologie), která prezentovala projekt „Single-cell profiling reveals the role of Meis2 in transcriptional regulation of osteogenesis during craniofacial morphogenesis“.

Skupinová fotografie oceněných studentů - zleva Kristýna Tomášová, Tomáš Knotek, Anda Cimpean a Erika Hudáčová.

Vítězný mikroskopický snímek Barbory Smejkalové zobrazující síť míšních neuronů, připomínající vyobrazení vesmírných galaxií.

Závěrem konference proběhl společenský večer, který nabídl bohatý doprovodný program a byl skvělou příležitostí k neformálním i odborným diskuzím a k vzájemnému seznámení studentů ze všech oddělení. Další podobnou akci bychom rádi uspořádali za dva roky a doufáme, že do té doby u nás přivítáme řadu nových a talentovaných Ph.D. studentů.

Skupinová fotografie účastníků konference před žlutým autobusem společnosti RegioJet. V pozadí budova Zámku Třešť.

Poděkování partnerům konference

Rádi bychom touto cestou poděkovali našim komerčním partnerům, kteří tuto akci podpořili štědrým sponzoringem.

Děkujeme společnostem BioTech a.s., Thermo Fisher Scientific (Life Technologies Czech Republic), East Port Praha, Pragolab a Schoeller Instruments, s.r.o. za podporu mladé generace vědců ÚEM AV ČR, moc si toho vážíme.

Loga partnerů konference: společností Pragolab, Schoeller Instruments. Thermo Fisher Scientific (Life Technologies Czech Republic), East Port Praha a hlavního sponzora BioTech.