Způsob a zařízení k detekci koncentrace částic, zvláště nanočástic