Zařízení a souprava pro přípravu terapeutického přípravku na bázi nosiče osetého buňkami