Přípravek s obsahem bioapatitu a demineralizované kostní tkáně pro augmentaci kostních defektů