Model kožní/střevní/plicní/jaterní tkáně pro toxikologické testování a sada pro jeho přípravu