Nový projekt ÚEM AV ČR získal podporu Operačního programu Jana Amose Komenského

Projekty Datum vydání 04. 08. 2023 Délka čtení Čtení na 2 minuty

Nový výzkumný projekt ÚEM AV ČR s názvem „Centrum excelence v regenerativní medicíně“ uspěl ve výzvě „Špičkový výzkum“ a získal podporu Operačního programu Jana Amose Komenského – OPJAK (otevře se v novém okně). Cílem projektu je vytvořit konsorcium, které částečně naváže na dosavadní úspěchy Centra rekonstrukčních neurověd – NEURORECON, a které se bude zabývat výzkumem v oblasti léčebných metod regenerativní medicíny a tkáňového inženýrství. Od projektu se očekává zvýšení konkurenceschopnosti ČR v daném oboru, a to zejména díky novým aplikovatelným výsledkům výzkumu a vývoje. Aktivity projektu jsou zaměřeny na obnovu poškozených tkání, které dosud není možné léčit nebo jejichž regenerační schopnost je značně omezena.

Spolu s ÚEM AV ČR se budou na projektu dále podílet: