V prestižním časopise "International Journal of Nanomedicine" zveřejnili novou studii vědců z ÚEM AV ČR

Publikace Datum vydání 17. 04. 2023 Délka čtení Čtení na 2 minuty

Představujeme Vám novou studii vědců z Oddělení tkáňového inženýrství, jmenovitě Věry HedvičákovéRadmily ŽižkovéEvy ŠebovéEvy Filové Michaly Rampichové, zveřejněnou v prestižním časopise International Journal of Nanomedicine (IF 7,033). Studie s názvem „The Gradual Release of Alendronate for the Treatment of Critical Bone Defects in Osteoporotic and Control Rats“ vznikla ve spolupráci s partnerskými institucemi ÚEM AV ČR:

Výzkum se zabývá léčbou a vývojem nových léčebných prostředků pro regeneraci kostních defektů u osteoporotických pacientů. Současným standardním přístupem při léčbě osteoporózy je podávání látek snižujících resorpci kostí, nejčastěji alendronátu (ALN), které je však doprovázeno negativními systémovými účinky, proto je třeba vyvíjet nové přístupy, jako je lokální podávání léčiv.

V rámci výzkumu byly pomocí emulzní a disperzní metody elektrostatického zvlákňování připraveny a dále zkoumány nosiče na bázi polykaprolaktonu, hydroxyapatitu a pluroniku F68 obsahující ALN. Takto upravené nosiče s různou rychlostí uvolňování ALN byly testovány in vitro na buňkách (osteoblastech a osteoklastech), izolovaných z dospělých osteoporotických a kontrolních potkanů. Byla zkoumána především životaschopnost a proliferace buněk a parametry ukazující na aktivitu osteoblastů a osteoklastů. Nosič s postupným uvolňováním ALN byl dále testován in vivo na laboratorních zvířecích modelech. Připravené nosiče umožňovaly řízené uvolňování ALN po dobu minimálně 22 dní. Ačkoli úplnému zhojení kostních defektů zabránila pomalá degradace nosiče, lokální účinek uvolněného ALN podpořil novotvorbu kosti v okolí implantátu.

Kompletní výsledky studie najdete na strankách časopisu International Journal of Nanomedicine (otevře se v novém okně).