Ústavní podatelna

Dokumenty a datové soubory adresované ÚEM AV ČR, vedení ústavu, ústavním orgánům, výzkumným oddělením, popř. zaměstnancům, přijímá ústavní podatelna.

Sídlo a doručovací adresa:

Ústav experimentální medicíny AV ČR, v. v. i.
Vídeňská 1083
142 20 Praha 4 – Krč
Česká republika

budova La, 2. patro, č. dveří 2.18

Úřední hodiny podatelny:

pondělí–pátek, 9:00–12:00 hod.

Elektronická komunikace:

Identifikátor datové schránky:  kqcnc2p
Adresa elektronické podatelny:  iem@iem.cas.cz

Přehled datových formátů dokumentů přijímaných v digitální podobě:

Ústavní podatelna přijímá dokumenty v digitální podobě výhradně v následujících formátech: DOC, DOT, PDF, PDF/A, PNG, TIF/TIFF, JPG, JPEG/JFIF, MPEG-2, MPEG-1, GIF, XML, HTML/HTM, RTF, XLS, PPT, ODT, ZIP, RAR. Dokumenty v digitální podobě je také možné doručit na přenosných nosičích dat (CD, DVD, USB flash disk).

V případě, kdy je doručen dokument či datový soubor s tzv. škodlivým kódem, ÚEM AV ČR jej dále nezpracovává a ihned ho odstraňuje. V takovém případě se dokument či soubor považuje za nedoručený. Je-li možné zjistit elektronickou adresu odesílatele, ÚEM AV ČR neprodleně na tuto adresu odešle vyrozumění o zjištění tzv. škodlivého kódu, popř. zničení dokumentu/souboru.

Škodlivým kódem se rozumí:

  • zavirovaný soubor, který může poškodit počítač nebo informační systém pracoviště
  • soubor v nevhodném formátu, v důsledku čehož nejde přečíst nebo otevřít
  • soubor v tzv. nepovoleném formátu